Yhdistys

Puumiestoimintaa yli 85 vuotta – perustettu 1930

Puumiestoiminta

Puumiehet ry on aatteellinen, vuonna 1930 perustettu puualan järjestö, joka koostuu henkilöjäsenistä. Jäsenet toimivat pääasiassa metsätalouden ja puutuoteteollisuuden sekä näitä lähellä olevilla aloilla esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.
Puumiehet ry:ssä on noin 2000 jäsentä.

Liiton pääpaikka on Jyväskylässä ja sillä on 19 alueyhdistystä eri puolilla maata.

Toiminta-alue

Puumiehet ry:n toiminnan pääalueet ovat koulutus- ja julkaisutoiminta. Näiden ohella Puumiehet ry ja alueyhdistykset järjestävät perhekeskeistä vapaa-ajan toimintaa, retkiä ja matkoja.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on ammattitaidon kohottaminen ja edistäminen, puualan kilpailukyvyn ja puun käytön lisääminen sekä puumiesten keskinäisen verkoston ylläpitäminen.

Julkaisutoiminta

Puumiehet ry julkaisee Puumies-lehteä, joka on jäsenlehti ja mekaanisen metsäteollisuuden ammattilehti sekä vuosittain ilmestyvää Puumieskalenteria. Yhdistyksellä on myös omaa kirjallisuutta.

Koulutustoiminta

Yhdistys järjestää valtakunnallisia ja alueellisia lyhytkestoisia koulutustilaisuuksia vuosittain eri puolilla maata yhteistyössä alueyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Retket, matkat

Puumiehet ry järjestää vuorotellen kunkin alueyhdistyksen kanssa teollisuuteen ja metsäkohteisiin suuntautuvan retkeilyn vuosittain. Myös koulutustapahtumien yhteydessä voi olla retkeilyjä. Lisäksi alueyhdistyksillä on laaja retki- ja matkatarjonta, josta yhdistykset tiedottavat jäsenkirjeissään.

Puumiehet ry:n säännöt

Puumiehet ry:n viimeisimmät sääntömuutokset on hyväksytty Yhdistysrekisterissä 2.5.2019.
Säännöt löytyvät pdf-muodossa tästä.