Tiedotteet

Puumies-lehden tiedottamisen palkinto Puurakentamisohjelmalle

Puumiehet ry on myöntänyt Puumies-lehden* tiedottamisen palkinnon ympäristöministeriön Puurakentamisohjelmalle**.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1977 asti erilaisille tahoille tunnustuksena puuteollisuuden tai siihen liittyvän alueen tiedon kulun poikkeuksellisen hyvästä hoitamisesta. Nyt on vuorossa 15. palkinto***. Palkinnosta päättää Puumies-lehden kustantajan 91-vuotiaan Puumiehet ry -yhdistyksen hallitus.

Ohjelma on viestinyt puurakentamisesta ja samalla puutuotealasta vaikuttavasti niin alan sisällä kuin alan ulkopuolella. Se on tarjonnut tietoa ja kouluttanut monipuolisesti eri kohderyhmiä, kuten julkishallintoa, rakennusalan ammattilaisia sekä opiskelijoita. Yhteistyö Puumies-lehden kanssa on ollut myös saumatonta.

Palkinto luovutettiin virtuaalisessa Puupäivässä 4.11.21. Palkinnon, teemaan sopivan CLT-kuution, vastaanotti puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

*Puumies-lehti on Suomen suurin ja ainoa koko puutuoteteollisuuden kattava ammattilehti ja se ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Puumies-lehteä julkaisee Puumiehet ry.

**Puurakentamisen ohjelma (2016–2022) pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa.

*** Palkinto on jaettu:
1. Enso-Gutzeit Oy:lle (1977)
2. Metlalle (1978)
3. Lahontorjuntayhdistykselle (1979)
4. Metsäteholle (1982)
5. Puuinformaatiolle (1985)
6. VTT:n Puulaboratoriolle (1986)
7. Suomen Metsäyhdistykselle (1988)
8. Suomen Puutavara- ja rakennustarvikekauppiasyhdistykselle (1989)
9. Metsämuseosäätiölle/Lustolle (1992)
10. Metsäteollisuus ry:n Mekaanisen metsäteollisuuden yksikölle (1997)
11. Puun Aika -kampanjalle/Puuinfolle (2000)
12. Päättäjien Metsäakatemialle (2005)
13. Jukka-Pekka Rannalle/Suomen Sahat ry (2010)
14. Arkkitehti TkT Markku Karjalaiselle, TEM (2015)
15. Puurakentamisohjelmalle, YM (2021)

0 Read More

Apuraha Hjalmar Karlströmin säätiöltä

9/2021

Puumiehet ry on saanut Hjalmar Karlströmin säätiöltä 7500 euron apurahan jaettavaksi Puumiehet ry:n kurssirahastosta. Apuraha jaetaan useamman hakijan kesken.

Apurahaa voivat hakea puu- ja metsäalan opiskelijat. Etusijalla ovat puukaupallisia opintoja suorittavat, Varsinais-Suomesta kotoisin olevat hakijat, mutta myös muut hakijat huomioidaan.

Vapaamuotoinen hakemus sisältäen hakijan tiedot ja haettavan apurahan käyttötarkoituskuvaus lähetetään seuraavaan osoitteeseen 31.10.2021 mennessä:

Puumiehet ry
Keskustie 20 D,
40100 Jyväskylä

Kaikille hakijoille ilmoitetaan apurahan saajista marraskuun aikana.

0 Read More

Puumiehet ry:n uusi puheenjohtaja on Tero Sievi-Korte

3/2021

Puumiehet ry:n vuosikokous pidettiin 19.3. Jyväskylässä ja etänä verkossa. Fyysisen kokouksen lisäksi vuosikokoukseen pystyi osallistumaan etäyhteydellä, mitä mahdollisuutta suurin osa kokousosallistujista käytti.

Puheenjohtajaksi valittiin Tero Sievi-Korte Teuvalta. Pohjanmaan Puumiehissä pitkään puheenjohtajana toiminut Sievi-Korte työskentelee Lunawoodilla tuotannonsuunnittelijana.

Muut hallituksen jäsenet vuonna 2021 ovat Tytti Ahoranta Kemistä, Susanna Nieminen Kangasalta, Heikki Nikula Iisalmesta, Juha Nummela Heinolasta, Matti Riitamaa Forssasta, Inkariina Sipiläinen Kuhmosta, Janne Taavitsainen Karstulasta, Erkki Verkasalo Liperistä sekä Siru Väkeväinen Vehkataipaleelta. Puumiehet ry:n jäsenmaksu vuonna 2021 on varsinaisilta jäseniltä 48 euroa ja opiskelija-, eläkeläis- ja puolisojäseniltä 24 euroa.

0 Read More

Apuraha Hjalmar Karlströmin säätiöltä

10/2020

Puumiehet ry on saanut Hjalmar Karlströmin säätiöltä apurahan jaettavaksi Puumiehet ry:n kurssirahastosta. Apurahan suuruus on 7 500 euroa.

Apurahaa voivat hakea puu- ja metsäalan opiskelijat. Etusijalla ovat puukaupallisia opintoja suorittavat, Varsinais-Suomesta kotoisin olevat hakijat, mutta myös muut hakijat huomioidaan.

Vapaamuotoinen hakemus sisältäen hakijan tiedot ja haettavan apurahan käyttötarkoituskuvaus lähetetään Puumiehet ry:lle, osoite:
Keskustie 20 D,
40100 Jyväskylä,
15.11.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Hanna Luoma,
hanna.luoma@puumies.fi,
puh. 040 163 3011

0 Read More

Puumiehet ry:n puheenjohtajana jatkaa Siru Väkeväinen

6/2020

Puumiehet ry:n vuosikokous pidettiin 2.6. Jyväskylässä. Fyysisen kokouksen lisäksi vuosikokoukseen pystyi osallistumaan etäyhteydellä, mitä mahdollisuutta suurin osa kokousosallistujista käytti.

Puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle metsänhoitaja ja sahateollisuusteknikko Siru Väkeväinen Taipalsaaresta. Etelä-Saimaan Puumiesten sihteerinä toimiva Väkeväinen työskentelee UPM:n Kaukaan sahalla laadunohjaajana.

Muut hallituksen jäsenet vuonna 2020 ovat Tytti Ahoranta Kemistä, Arto Leppänen Ruovedeltä, Pasi Loukasmäki Sotkamosta, Juha Nummela Heinolasta, Pekka Riihimäki Uuraisilta, Matti Riitamaa Forssasta, Tero Sievi-Korte Teuvalta, Juha Tuominen Porista sekä Erkki Verkasalo Liperistä. Puumiehet ry:n jäsenmaksu vuonna 2020 on varsinaisilta jäseniltä 48 euroa ja opiskelija-, eläkeläis- ja puolisojäseniltä 24 euroa.

0 Read More

Apuraha Hjalmar Karlströmin säätiöltä

9/2019

Puumiehet ry on saanut Hjalmar Karlströmin säätiöltä apurahan jaettavaksi Puumiehet ry:n  kurssirahastosta. Apurahan suuruus on 7 500 euroa.

Apurahaa voivat hakea puu- ja metsäalan opiskelijat. Etusijalla ovat puukaupallisia opintoja suorittavat, Varsinais-Suomesta kotoisin olevat hakijat, mutta myös muut hakijat huomioidaan.

Vapaamuotoinen hakemus sisältäen hakijan tiedot ja haettavan apurahan käyttötarkoituskuvaus lähetetään Puumiehet ry:lle, osoite:
Keskustie 20 D,
40100 Jyväskylä,
31.10.2019 mennessä.

Lisätietoja:
Hanna Luoma,
hanna.luoma@puumies.fi,
puh. 040 163 3011

0 Read More

Puuala tutuksi -tilaisuus opettajille

8/2019

Puumiehet ry ja Suomen Metsäyhdistys järjestävät opinto-ohjaajille ja aineenopettajille Puuala tutuksi -tilaisuuden 6.9.19 perjantaina Puumessuilla Jyväskylässä.

Tilaisuuden ohjelma:
9:00 Tervetuloa, Hanna Luoma, Puumiehet ry
9:10 Puu- ja metsäkoulutus Suomessa, Sirpa Kärkkäinen ja Vilma Issakainen, Suomen Metsäyhdistys ry
9.30 Työllisyystilanne puualalla, Inkariina Sipiläinen, Kainuun ELY-keskus
9:50 Puualalla työskentely tänä päivänä, Tommi Sneck, Koskisen Oy
10:10 Oppilaitosesimerkit
• Gradia, Petri Hagman ja Marko Saaranen
• LAMK + LUT, Jari Suominen ja Kristiina Lillqvist, Lahden ammattikorkeakoulu
10.40 Keskustelua

Tilaisuuden jälkeen lounas ja mahdollisuus tutustua Puumessuihin. Ennen lounasta on myös mahdollisuus mennä kuuntelemaan Esko Valtaojan esitelmää Puumessuille klo 11.00-12.00.

ILMOITTAUTUMISET: 28.8.2019 mennessä Lyytissä osoitteessa https://www.lyyti.in/Opintoohjaajien_tiettoisku_Puumessuilla_4138

LISÄTIETOJA: Hanna Luoma, Puumiehet ry, hanna.luoma@puumies.fi tai puh. 040 187 1005
ja Vilma Issakainen, Suomen Metsäyhdistys, vilma.issakainen@smy.fi tai puh. 050 402 7579

0 Read More

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa ja sen puutekniikan koulutusta

11/2018

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö on päättänyt tukea Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa ohjaamalla 10 000 euroa erityisesti tekniikan alalla annettavalle puutekniikan koulutukselle. Puumiesten Ammattikasvatussäätiön tavoitteena ja tarkoituksena on puualan osaamisen ja ammattitaidon kohottaminen sekä tutkimus- ja kehitystyön tukeminen.

”Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan insinöörikoulutuksen tukeminen on erittäin lähellä Puumiesten Ammattikasvatussäätiön perusarvoja, tavoitteita ja perinteitä. Säätiö on yksi merkittävimmistä puutuotealaa tukevista yleishyödyllisistä tahoista. Jaamme vuosittain apurahoja yli satatuhatta euroa puualan henkilöstön asiantuntijuuden vahvistamiseen ja alan kehittämiseen. Lahjoituksella säätiö haluaa tukea sitä puutekniikan laadullista ja määrällistä koulutusta, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tunnetusti tarvitaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Peltonen sanoo.

Peltonen näkee osallistumisen Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaan jatkumona, jossa säätiön painopiste on ollut puutekniikan koulutuksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamisessa sekä koulutuksen kehittämisessä puualan tarpeita vastaavaksi. ”Vain laadukkaalla ja ajanmukaisella koulutuksella taataan suomalaisen puun käytön edistäminen ja toimialan kilpailukykyisyys globaalissa markkinassa”, Peltonen korostaa.

Hän uskoo, että varainhankintaan osallistuvien, puualaa lähellä olevien tahojen yhteispanoksella on hyvin positiivinen vaikutus Lahden insinöörikoulutukseen. ”Säätiömme näkee tarpeelliseksi olla mukana tässä yhteistyössä”.

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö on perustettu vuonna 1972 Puumiesten Liiton silloisten rahastojen pohjalta. Rahastojen alkupääoma on syntynyt 1930-luvulla puujalostusteollisuuden lahjoitusten turvin, ja sitä ovat kartuttaneet yritykset ja yksityiset henkilöt eri vuosikymmeninä. Säätiö jakaa apurahat hakemusten perusteella kerran vuodessa. Hakuaika on tammi-helmikuussa.

Hannu Peltonen
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö
Hallituksen puheenjohtaja
0500 325 325
hannu.peltonen10@gmail.com

0 Read More

Puumiesten Liitto ry:stä tulee Puumiehet ry

10/2018

Puumiesten Liiton Syystapahtumassa Keuruulla syyskuun lopussa pidetyssä vuosikokouksessa tehtiin historiallisia päätöksiä. Puumiesten Liitto vaihtaa nimensä sääntömuutoksen yhteydessä Puumiehet ry:ksi ja yhdistykselle valittiin sen historian ensimmäinen naispuheenjohtaja, Siru Väkeväinen.

Puumiesten Liiton syystapahtuma keräsi Keuruun Keurusselälle yli 140 osallistujaa. Järjestelyistä vastasi Pohjois-Hämeen Puumiehet.

Uudeksi puheenjohtajaksi valittu metsänhoitaja ja sahateollisuusteknikko Siru Väkeväinen on Puumiesten Liiton historian ensimmäinen naispuheenjohtaja. Etelä-Saimaan Puumiesten sihteerinä toimiva Väkeväinen työskentelee UPM:n Kaukaan sahalla laadunohjaajana.

Muut hallituksen jäsenet vuonna 2019 ovat Tytti Ahoranta Kemistä, Arto Leppänen Ruovedeltä, Tapio Loimula Mikkelistä, Pasi Loukasmäki Sotkamosta, Juha Nummela Heinolasta, Pekka Riihimäki Uuraisilta, Matti Riitamaa Forssasta, Pertti Salonen Iisalmesta, Tero Sievi-Korte Teuvalta, Juha Tuominen Porista sekä uutena jäsenenä Erkki Verkasalo Liperistä. Puumiesten Liiton jäsenmaksu vuonna 2019 on 48 euroa.

Puumiestaitokisojen joukkuekilpailun voitto meni tänä vuonna viime vuoden tapaan Mikkelin Seudun Puumiehille. Miesten kilpasarjan voitti Matti Vitikainen Mikkelin Seudun Puumiehistä ja naisten sarjan Riitta Hakkarainen Etelä-Saimaan Puumiehistä. Miesten tehtäväsarjan voitti Matti Riitamaa ja naisten tehtäväsarjan Jaana Riitamaa Lounais-Suomen Puumiehistä. Veteraanit-sarjan voitti Markku Tuomenoja Lahden Seudun Puumiehistä ja nuorten sarjan Riikka Haverinen Kainuun Puumiehistä.

0 Read More
page 1 of 2