Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön vuoden 2024 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiehet ry:n jäsenten haettavaksi vuoden 2024 apurahat, noin 180 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön hallitukselle 29.2.2024 mennessä kirjeitse osoitteella:  Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Hakemuskaavake word-muodossa löytyy alla olevan painikkeen takaa.

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader -ohjelmasta versio XI tai uudempi. Voit ladata uusimman version osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/. Tallenna lomake koneellesi, ja avaa se Acrobat Readerillä. Paina ”Ota muokkaus käyttöön” -painiketta, ja valitse ylhäältä Näytä-Työkalut- Täytä ja allekirjoita. Näin voit täyttää hakemuslomakkeen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiehet ry:n toimistosta, puh 040 163 3011 tai sähköpostilla: heidi.fors@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tällä sivustolla.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2023

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuoden 2023 apurahoina 193 600 euroa. Apurahan saajia on 32.

Kyseessä on säätiön 51. toimintavuosi. Säätiön on perustettu 1972.

Apurahan saajat:

 1. Esa Rautiainen: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 200 euroa
 2. Anna Harjula: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 200 euroa
 3. Tero Mäkelä: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 4. Liisa Loponen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 5. Emmi Tähkänen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 6. Vitalina Konstantinidi: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 7. Ville Reinikainen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 8. Henna Koponen: DI-tutkinnon suorittamiseen 2 500 euroa
 9. Ilo Pesonen: Puualan artesaaniammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
 10. Harri Harimaa: Ammatillinen erityisopettaja -tutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
 11. Petri Isoluoma: Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutukseen sekä pro gradun tekoon 2 500 euroa
 12. Juulia Kuhlman: Väitöskirjatyön viimeistelyyn 3 000 euroa
 13. Muhammad Awais: Väitöskirjatyöhön 3 000 euroa
 14. Mikko Valkonen: Väitöskirjatyöhön 3 000 euroa
 15. Tuomo Poutanen: Konferenssimatkaan Osloon 1 000 euroa
 16. Lauri Linkosalmi: Konferenssimatkaan Osloon 1 500 euroa
 17. Erkki Verkasalo: Konferenssimatkaan Romaniaan 1 400 euroa
 18. Jonna Silvo: Konferenssimatkaan Osloon 1 500 euroa
 19. Antti Haapala: FSCN-päivien puhujamatkaan ja Valmet-vierailuun Sundsvallissa 1 500 euroa
 20. Olli Paajanen: IPPS-symposiumiin osallistumiseen Llandudnossa Walesissa 1 400 euroa
 21. Paavo Penttilä: Mittausmatkaan MAX IV -synkrotronille 900 euroa
 22. Meri Korpela: Heurekan pääsisäänkäynnin oleskelukatoksen ”TIAMAT” Puun kiertotaloustoteutuksen kehittämiseen 5 000 euroa
 23. Puuinfo Oy: Videoiden valmistamiseen puurakenteisista julkisista rakennuksista 10 000 euroa
 24. LAB Ammattikorkea-koulu/Puutekniikan koulutusohjelma; Tutkimukseen koivun tuohen lahon kestosta ja sen prosessoinnin mahdollisuuksista ekologisessa puunsuojauksessa 10 000 euroa
 25. Luonnonvarakeskus LUKE: Tutkimukseen hirven aiheuttaminen taimivioitusten vaikutuksesta tulevaisuuden mäntysahatavaran laatuun 20 000 euroa
 26. Puutuoteteollisuus ry: Puutuoteteollisuuden ”Puuta päättäjille” -hankkeen toteuttamiseen 17 000 euroa
 27. Suomen Metsäyhdistys: Hankkeeseen, jonka aihe on lasten, nuorten ja opettajien tiedon ja kiinnostuksen lisääminen puutuotealaa, koulutusta ja ammatteja kohtaan 13 000 euroa
 28. UEF Kestävät teknologiat: Tekniikan alan koulutuksen kehittämiseen vastaamaan puualan vaatimuksia 22 000 euroa
 29. Suomen Sahat Oy: Puuta jalostavan teollisuuden monimuotoisuustiekartan toteuttamiseen 35 000 euroa
 30. Tuula Jyske, Mirja Mikkilä ja Petri Parvinen: Opetusmateriaalien yhteiskehittämiseen ja digitalisointiin aiheena: ”Puun elinkaariviisas käyttö ja kiertotalousliiketoiminta rakentamisessa” 20 000 euroa
 31. Riku Ekman: Joensuun metsäopiskelijoiden excursioiden järjestämiseen Tallinnaan ja Viikkiin 1 000 euroa
 32. Metsäylioppilaat ry: Ainejärjestön 114-vuotisjuhlan järjestämiseen 1 000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:

2022
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 174 700 euroa. Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle.

2021
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 500 euroa.  Apurahoja myönnettiin 24 hakijalle.

2020
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 132 200 euroa.  Apurahoja myönnettiin 29 hakijalle.

2019

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 250 euroa.  Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle.

2018
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 136 400 euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle.

2017
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 145 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 40 hakijalle.

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.