Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön

vuoden 2020 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiehet ry:n jäsenten haettavaksi vuoden 2020 apurahat, noin 140 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön hallitukselle 28.2.2020 mennessä kirjeitse osoitteella:  Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Hakemuskaavake word-muodossa löytyy alla olevan painikkeen takaa.

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader -ohjelmasta versio XI tai uudempi. Voit ladata uusimman version osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/. Tallenna lomake koneellesi, ja avaa se Acrobat Readerillä. Paina ”Ota muokkaus käyttöön” -painiketta, ja valitse ylhäältä Näytä-Työkalut- Täytä ja allekirjoita. Näin voit täyttää hakemuslomakkeen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiehet ry:n toimistosta, puh 014 215 636 tai sähköpostilla: raili.korpi@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tässä sivustossa.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2019

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on v. 2019 myöntänyt  yhteensä 32 apurahaa, joiden yhteissumma on 162 250 euroa.

Myönnetyt apurahat ja apurahan saajat ovat seuraavat

1. Suvi Kyyrö: Väitöskirjatyöhön 2 500 euroa
2. Saara Hautamäki: Väitöskirjatyöhön 4 500 euroa
3. Alexander McIntyre: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 200 euroa
4. Marko Haanpää: Talonrakennusalan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
5. Timo Kanerva: HHJ-tutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
6. Jani Hyttinen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
7. Jukka Kansanaho: AMK-tutkinnon ja pedagogisten opintojen suorittamiseen 3 000, euroa
8. Ilkka Solismaa: Maa- ja metsätieteiden opintojen suorittamiseen 500 euroa
9. Harri Harimaa: Opettajatutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
10. Marko Seppä-Murto: Korjausrakentamisen erikoiskoulutukseen 1 000 euroa
11. Markku Karjalainen: Konferenssimatkaan 750 euroa
12. Erkki Verkasalo: Konferenssimatkaan 1 300 euroa
13. Novia amk:n metsätalousinsinööriopiskelijat/Markus Seppi: Matkastipendi 500 euroa
14. Muhammad Awais: Professional training in Chemometrics and multivariate data analysis, Copenhagen 1 500 euroa
15. Annika Hyytiä: Konferenssimatkaan1 500 euroa
16. Veikko Möttönen: Konferenssimatkaan 1 500 euroa
17. Puutuoteteollisuus ry: Puutuotealan ja puurakentamisen koulutusfoorumin järjestämiskuluihin 7 000 euroa
18. Eemeli Polvela: Osallistumiseen huonekalupuusepän Worldskills 2019-kilpailuun Kazanissa 1 000 euroa
19. Aalto-yliopiston puumekanistikerho: Matkastipendi Ligna-messuille 1 000 euroa
20. Antti Haapala: Konferenssimatkaan 1 500 euroa
21. Luke/Henrik Heräjärvi: Public private partnership -hankkeentoteuttamiseen 20 000 euroa
22. Karelia-amk: Forum Wood Building Nordic 2019 -tapahtuman järjestämiseen 7 500 euroa
23. Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ja Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys: Puulevyteollisuus- ja Sahateollisuus-oppikirjoihin pohjautuvien englanninkielisten sähköisten oppimateriaalien tuottamiseen 30 000 euroa
24. Aalto-yliopisto: Puutieteiden verkko-opetusmateriaalin valmistamiseen 20 000 euroa
25. Suomen Metsäyhdistys ry: Puutuotealan vetovoimatekijöiden ja kiinnostuksen lisäämiseen tähtäävän hankkeen toteuttamiseen 20 000 euroa
26. Itä-Suomen yliopisto: Metsäbiotalouden avoimen verkkokurssin audiovisuaalisen materiaalin luomiseen 5 000 euroa
27. Puuinfo Oy: Tee se itse -hankkeen toteuttamiseen 10 000 euroa
28. Puumiesten Liitto ry: Puumiesten lauluja -kirjan julkaisemiseen 2 000 euroa
29. Iivari Viilomaa: Puualan ammattitutkinnon suorittamiseen 500 euroa
30. Suvi Härkönen: Puusepän ammattitutkinnon suorittamiseen 500 euroa
31. Juha Hämäläinen: Puusepän ammattitutkinnon suorittamiseen 500 euroa
32. LAMK: International Timber Academy’n järjestelyihin 10 000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:

2019
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 162 250 euroa.  Apurahoja myönnettiin 32 hakijalle.

2018
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 136 400 euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle.

2017
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 145 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 40 hakijalle.

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.