Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön

vuoden 2021 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiehet ry:n jäsenten haettavaksi vuoden 2021 apurahat, noin 130 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön hallitukselle 28.2.2021 mennessä kirjeitse osoitteella:  Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Hakemuskaavake word-muodossa löytyy alla olevan painikkeen takaa.

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader -ohjelmasta versio XI tai uudempi. Voit ladata uusimman version osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/. Tallenna lomake koneellesi, ja avaa se Acrobat Readerillä. Paina ”Ota muokkaus käyttöön” -painiketta, ja valitse ylhäältä Näytä-Työkalut- Täytä ja allekirjoita. Näin voit täyttää hakemuslomakkeen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiehet ry:n toimistosta, puh 040 163 3011 tai sähköpostilla: heidi.fors@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tällä sivustolla.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2020

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on v. 2020 myöntänyt  yhteensä 29 apurahaa, joiden yhteissumma on 132 200 euroa.

Myönnetyt apurahat ja apurahan saajat ovat seuraavat

1. Tanja Koukkula: YAMK-tutkintoon ja biotalouden erikoistumisopintoihin 2 200 euroa
2. Mika Rajala: Talonrakenuksen erikoisammattitutkintoon 1 000 euroa
3. Teppo Hytönen: Puusepän ammattitutkintoon 500 euroa
4. Lassi Suominen: Rakennusekniikan AMK-tutkintoon  2 000 euroa
5. Ari Ovaskainen: Energiatekniikan DI-tutkintoon 2 500 euroa
6. Erno Ryynänen: Puualan YAMK-tutkintoon 1 000 euroa
7. Juhani Haavisto: Bio- ja kiertotalouden AMK-tutkintoon 2 000 euroa
8. Janne Hujanen:  Puutekniikan AMK-tutkintoon  2 000 euroa
9. Tapio Tanskanen: Puutekniikan AMK-tutkintoon 2 000 euroa
10. Suvi Joki: Puutekniikan AMK-tutkintoon 2 000 euroa
11. Janne Ylönen: Pedagogisten opintojen loppuun saattamiseen 1 000 euroa
12. Petri Isoluoma: Rakennustekniikan AMK-tutkintoon 2 000 euroa
13. Hanna Ala-Kaarre: Puutekniikan AMK-tutkintoon 1 000 euroa
14. Anne Saaranen: Digitalisoinnin erikoisammattitutkintoon 1 000 euroa
15. Eija Grönqvist: Puutuotealan AMK-tutkintoon 2 000 euroa
16. Sofia Passoja: Puualan erikoisammattitutkintoon 1 000 euroa
17. Jukka-Pekka Keronen: Lin Six Sigma Green Belt -koulutukseen 500 euroa
18. Joona Loukasmäki: Vaihto-opiskeluun Australiassa 1 500 euroa
19. Anti Rohumaa: Konferenssimatkaan 1 500 euroa
20. Olli Paajanen: Vierailu- ja konferenssimatkaan 1 500 euroa
21. Puuinfo Oy: Tee se itse -videokilpailuun ja viestintähankkeeseen 10 000 euroa
22. Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia: Teollisen puurakentamisen oppimateriaalia varten 6 000 euroa
23. Pino ry: Interfob 2020 – Metsä- ja puualan opiskelijoiden konferenssin järjestämiseen 6 000 euroa
24. Anne Toppinen: Tutkimusprojektiin aiheena ilmastotietoisuus ja kuluttajanäkemykset puisten ulkoverhous- ja piharakentamistuotteiden markkinoista 15 000 euroa
25. Suomen Metsäyhdistys ry: Puutuotealan tietoisuuden ja vetovoiman lisääminen nuorten keskuudessa -hankkeeseen 15 000 euroa
26. Erkki Verkasalo: Tutkimusprojektiin tehostetun puunkasvatuksen vaikutuksista puutavaran laatuun, arvosaantoon ja puutuotepotentiaaliin, hiilensidontaan ja liiketalouteen männikössä 15 000 euroa
27. LUT: Tutkimushankkeeseen puualan tekniikan korkeakoulutuksesta tulevaisuuden työelämässä 10 000 euroa
28. Puutuoteteollisuus ry: Puufaktat -verkkosivuston luomiseen 10 000 euroa
29. Wood from Finland Oy / Sahateollisuus ry: Suomalaisen saha- ja höylätavaran loppukäyttötutkimus 15 000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:


2020
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 132 200 euroa.  Apurahoja myönnettiin 29 hakijalle.

2019

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 250 euroa.  Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle.

2018
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 136 400 euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle.

2017
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 145 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 40 hakijalle.

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.