Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön vuoden 2024 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiehet ry:n jäsenten haettavaksi vuoden 2024 apurahat, noin 180 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön hallitukselle 29.2.2024 mennessä kirjeitse osoitteella:  Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Hakemuskaavake word-muodossa löytyy alla olevan painikkeen takaa.

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader -ohjelmasta versio XI tai uudempi. Voit ladata uusimman version osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/. Tallenna lomake koneellesi, ja avaa se Acrobat Readerillä. Paina ”Ota muokkaus käyttöön” -painiketta, ja valitse ylhäältä Näytä-Työkalut- Täytä ja allekirjoita. Näin voit täyttää hakemuslomakkeen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiehet ry:n toimistosta, puh 040 163 3011 tai sähköpostilla: heidi.fors@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tällä sivustolla.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2024

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuoden 2024 apurahoina 181.580 euroa. Apurahan saajia on 46.

Kyseessä on säätiön 52. toimintavuosi. Säätiön on perustettu 1972.

Apurahan saajat:

 1. Joonas Kaunismäki: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 2. Joonas Haapanen: DI-tutkinnon suorittamiseen 2 500 euroa
 3. Jesse Kuusisto: Puutekniikan maisteriopintoihin Saksassa 800 euroa
 4. Matias Järvinen: Puusepänalan artesaanitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
 5. Marko Schroderus: Erikoisammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
 6. Sari Vilen: DI-tutkinnon suorittamiseen 2 500 euroa
 7. Severi Saariaho: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 8. Elisa Penna: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 9. Katja Vahtikari: Tohtoriopintojen loppuun saattamiseen 3 000 euroa
 10. Jonna Silvo: Tohtoriopintojen loppuun saattamiseen 5 000 euroa
 11. FaridVafadar: Väitöskirjatyöhön 5 000 euroa
 12. Venla Pennanen: Puusepän ammattitaidon ylläpitämiseen 500 euroa
 13. Petri Pelkonen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 14. Sipsu Hyttinen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 15. Jaakko Sillanpää: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 16. Ville Mertanen: Ammatillisen opinto-ohjaajan tutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
 17. Tatu Nyman: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 18. Elina Mäki: Väitöskirjatyön loppuun saattamiseen 4 000 euroa
 19. Jaakko Lohi: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
 20. Hanna-Kaisa Laakkonen: Ammattitutkinnon suorittamiseen 680 euroa
 21. Tommi Pakarinen: AMK-tutkinnon ja kaksoistutkinnon suorittamiseen Itävallassa 2 000 euroa
 22. Markku Karjalainen: Konferenssimatkaan Slovakiaan 1 200 euroa
 23. Steven Collins: Konferenssimatkaan Australiaan 1 600 euroa
 24. Jarno Korhonen: Konferenssimatkaan Xylexpoon Milanossa 1 500 euroa
 25. Petri Heino: Seminaari- ja haastattelumatkaan Sveitsiin 1 500 euroa
 26. Jussi Roponen: Konferenssiesitelmän pitämiseen Firenzessä 1 500 euroa
 27. Atte Koskivaara: ISPIM Innovation Conference-osallistumiseen Tallinnassa 1 300 euroa
 28. Henrik Heräjärvi: IUFROn maailmankongressiin osallistumiseen Tukholmassa 1 500 euroa
 29. Sampo Riihimäki: Vastuullisen johtamisen ja toimintaympäristön kehittämisen seminaariosallistumiseen Taiwanissa 1 500 euroa
 30. Filip Engström/Puunjalostuskilta ry: Ruotsin ja Saksan excursiomatkaan 1 000 euroa
 31. Julia Kilpiniemi/Puukaupallinen kerho: Opintomatkaan Vietnamiin 1 000 euroa
 32. LAB ammattikorkeakoulu/Jari Suominen: Puutekniikan insinöörikoulutuksen markkinointihankkeeseen 6 000 euroa
 33. Aalto-yliopisto/Biotuotteiden ja biotekniikan laitos/Lauri Rautkari: Puutieteisiin ja tekniikkaan keskittyvän opetuksen resurssien kasvattamiseen 20 000 euroa
 34. Suomen Metsämuseo-säätiö/Metsämuseo Lusto: Suomalainen visakoivu -näyttelyhankkeeseen 5 000 euroa
 35. Puutuoteteollisuus ry: Puutuoteteollisuuden tutkimusagendan 2025-2035 toteuttamiseen 20 000 euroa
 36. Pohjois-Hämeen Puumiehet ry: Yhdistyksen 60-vuotisjuhlavuonna puualan tunnettuuden lisäämiseksi koululaisille järjestettävien tapahtumien kustannuksiin 10 000 euroa
 37. Metsäylioppilaiden osuuskunta Uniforst: Opintomatkaan Brysseliin 1 000 euroa
 38. Esa Mikkonen: Global Wood Academy -hybridikurssin järjestämiseen 7 000 euroa
 39. Pino ry: Pinon toiminnan kehittämiseen 1 000 euroa
 40. Karelia ammattikorkeakoulu Oy/ Ville Mertanen: Akustiikkalaboratorion kehittämiseen 10 000 euroa
 41. Tuomo Vesikko: Videoiden valmistamiseen Pohjois-Ruotsin puurakentamisesta 5 000 euroa
 42. Reetta Nakari: NatureBasedSerenity Solutions -projektiin 5 000 euroa
 43. UEF Kestävät teknologiat/ Antti Haapala: Tekniikan alan koulutuksen kehittämiseen 12 000 euroa
 44. Suomen Metsäyhdistys: Lasten, nuorten ja opettajien tietoisuuden lisäämiseen puutuotealasta 13 000 euroa
 45. Tuomo Määttä: Puurakentamisen, puunjalostuksen ja koulutusmahdollisuuksien esille tuomiseenKuhmon 2024 tukkilaistapahtumassa 3 000 euroa
 46. Arto Anetjärvi: Hienopuusepäksi opiskelevan opiskelijan dokumenttitarinan videoiden viimeistelyyn 5 000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:

2023
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 193 600 euroa. Apurahoja myönnettiin 32 hakijalle.

2022
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 174 700 euroa. Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle.

2021
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 500 euroa.  Apurahoja myönnettiin 24 hakijalle.

2020
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 132 200 euroa.  Apurahoja myönnettiin 29 hakijalle.

2019

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 250 euroa.  Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle.

2018
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 136 400 euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle.

2017
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 145 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 40 hakijalle.

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.