Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön vuoden 2023 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiehet ry:n jäsenten haettavaksi vuoden 2023 apurahat, noin 140 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiehet ry:n jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön hallitukselle 28.2.2023 mennessä kirjeitse osoitteella:  Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Hakemuskaavake word-muodossa löytyy alla olevan painikkeen takaa.

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader -ohjelmasta versio XI tai uudempi. Voit ladata uusimman version osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/. Tallenna lomake koneellesi, ja avaa se Acrobat Readerillä. Paina ”Ota muokkaus käyttöön” -painiketta, ja valitse ylhäältä Näytä-Työkalut- Täytä ja allekirjoita. Näin voit täyttää hakemuslomakkeen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiehet ry:n toimistosta, puh 040 163 3011 tai sähköpostilla: heidi.fors@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tällä sivustolla.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2022

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on päättänyt jakaa vuoden 2022 apurahoina 174 700 euroa. Apurahan saajia on 31.

Kyseessä on säätiön 50. toimintavuosi. Säätiön on perustettu 1972.

 1. Sauli Juurikka: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa,
 2. Marko Ahtiainen: AMK-tutkinnon suorittamiseen2 000 euroa,
 3. Sami Parviainen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa,
 4. Heta Nihtilä: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa,
 5. Piia Sandström: Digimarkkinoiden osaaja -täydennyskoulutukseen 1 000 euroa,
 6. Sami Lehtonen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa,
 7. Johanna Autio: Pro gradu -tutkimuksen suorittamiseen 2 000 euroa,
 8. Petri Majamaa: AMK-tutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa,
 9. Jaana Karell: Puutuotteiden 3D-suunnittelukurssin suorittamiseen 1 000 euroa,
 10. Janne Ylönen: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 200 euroa,
 11. Juha Varanka: Robotiikka-insinöörikoulutukseen 1 000 euroa,
 12. Ilkka Solismaa: MMM-tutkinnon suorittamiseen sekä pro gradu -tutkielman tekoon 1 000 euroa,
 13. Esa Vaskelainen: Pro gradu -tutkielman tekoon 1 000 euroa,
 14. Heli Rautiainen: AMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa,
 15. Tuomo Leskinen: DI-tutkinnon suorittamiseen 2 500 euroa,
 16. Saku Niiranen: DI-tutkinnon suorittamiseen 2 500 euroa,
 17. Esa Mikkonen: India Wood 2022 -messuille osallistumiseen 4 000 euroa,
 18. Anti Rohumaa: Konferenssimatkalle USA:han 2 500 euroa,
 19. Krister Laine: Joensuun metsäylioppilaiden 40-vuotisjuhlan tukemiseen 2 000 euroa,
 20. Suomen Metsäkeskus: Lounais-Suomi rakentuu puusta -hankkeelle 8 000 euroa,
 21. Luonnonvarakeskus: Metsäpalopuun ominaisuudet ja tuotemahdollisuudet puutuotekäytössä -tutkimukseen 12 000 euroa,
 22. Keijo Pellikka: Liimapuurakenteiden kuntotutkimusohjeen laatimiseen 2 000 euroa,
 23. Suomen Metsäyhdistys: Nuorten ja opettajien tiedon lisääminen puutuotealasta, ammateista ja työurista -hankkeelle 12 000 euroa,
 24. Puutuoteteollisuus ry: Puutuoteteollisuuden hankeportaali 2.0:n valmistamiseen ja toimialaraportoinnin käynnistämiseen 15 000 euroa,
 25. Helsingin yliopisto, Ritva Toivanen: Kunta- ja elinkeinoelämän päättäjien roolit ja merkitys puukerrostalorakentamisen valtavirtaistamisessa – tutkimukseen 15 000 euroa,
 26. Oulun yliopisto, Antti H. Niemi: Puusiltaratkaisujen kehittäminen -hankkeeseen 15 000 euroa,
 27. Puuinfo Oy, Anu Turunen: Puun käytön ammattilaisten yhteisen tapahtumakalenterin valmistamiseen 4 000 euroa,
 28. Suomen Sahateollisuusmiesten yhdistys, Kai Merivuori: Sahateollisuuden osaamistarveselvitys ja vetovoima; käytännön toimenpiteet nuorten houkuttelemiseksi alalle -hankkeelle 15 000 euroa
 29. LAB Ammattikorkeakoulu, Juhani Grape:  Metsätalouden ja puuteollisuuden koulutusmateriaalin kehittäminen ja digitalisointi -hankkeelle 10 000 euroa
 30. Aalto-yliopisto: Puutieteisiin ja -tekniikkaan keskittyvän opetuksen resurssien kasvattaminen vuodelle 2023 30 000 euroa
 31. Pino ry: Euroopan metsäalojen opiskelijoiden Interfob 22   -konferenssiin osallistuminen 1000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:

2021
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 500 euroa.  Apurahoja myönnettiin 24 hakijalle.

2020
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 132 200 euroa.  Apurahoja myönnettiin 29 hakijalle.

2019

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 152 250 euroa.  Apurahoja myönnettiin 31 hakijalle.

2018
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 136 400 euroa. Apurahoja myönnettiin 23 hakijalle.

2017
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 145 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 40 hakijalle.

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.