Puumiesten Rouvien Yhdistys ry

Puumiesten Rouvien toiminta käynnistyi 20.4.1952. Jo sitä ennen oli toimittu epävirallisesti Varkauden ja Jyväskylän seuduilla. Aloite yhdistyksen viralliseksi perustamiseksi tuli silloiselta Suomen Puumiehet ry:ltä vetoomuksella, että jäsenten rouvat perustaisivat koko maata käsittävän naisyhdistyksen. Tarkoituksena olisi yhdessä Suomen Puumiehet ry:n kanssa lähinnä henkisen ja aineellisen avun antaminen puutteessa oleville puumiesten leskille ja orvoille tai muuten todellista apua tarvitseville. Tätä tehtävää Rouvien yhdistys toteuttikin ansiokkaasti vuosikymmenten ajan.

Nykyisin Puumiesten Rouvien Yhdistys ry toimii Puumiehet ry:n jäsenten puolisoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Rouvat toimivat tiiviissä yhteistyössä miestensä kanssa sekä avustavat heitä tarpeen mukaan yhteistilaisuuksissa ja niiden järjestelytehtävissä. Rouvien yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edelleenkin avustaminen, mutta aineellinen apu on aikojen saatossa ja elinolojen parantuessa muuttanut muotoaan. Yhdistys myöntää vuosittain omille jäsenilleen virkistysrahapaketteja, joita voi hakea Puumies-lehdessä keväällä ilmoitettavana aikana. Myös puualan opiskelijoita avustetaan vuosittain stipendeillä. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys järjestää mm. arpajaisia. Yhdistyksellä on myös vuosikokouksen yhteydessä ilmestyvä oma Rimaroosa-lehti.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Puumiehet ry:n jäsenen puoliso tai vaihtoehtoisesti puuteollisuuskoulutuksen saanut nainen. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä.

Ajankohtaista

Vuosikokous 2019

Puumiesten Rouvat ry:n vuosikokous pidetään Vuokatissa Holiday Club Katinkullassa sunnuntaina 29.9.2019 klo 9.30. Tarkempi kokouspaikka selviää paikan päällä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa mukaan!

VUODEN 2019 VIRKISTYSRAHAPAKETIT MYÖNNETTY

Puumiesten Rouvien johtokunta on myöntänyt toukokuussa tämän vuoden virkistysrahapaketit sitä hakeneille kolmelle ansioituneelle puumiesrouvalle. Paketin saivat Ulla Rokkila ja Sinikka Sivonen Lahden Seudun Puumiehistä sekä Terttu Riihimäki Jyväskylän Seudun Puumiehistä.

30.9.2018

Puumiesten Rouvat ry:n vuosikokous pidettiin Hotelli Keurusselän Savotta-salissa 30.9.2018. Yhdistyksen puheenjotajaksi valittiin Helena Nummela Lahden Seudun Puumiehistä ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Leena Peltonen Satakunan Puumiehistä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Rokkila Lahden Seudun Puumiehistä.

Johtokunnan kokoonpano toimintakaudella 2018-2019: Jaana Riitamaa, Lounais-Suomen Puumiehet, Raija Virtanen Lounais-Suomen Puumiehet, Ulla Rokkila Lahden Seudun Puumiehet, Leena Peltonen Satakunnan Puumiehet, Anna-Liisa Pohjanen Oulun Seudun Puumiehet, Terttu Riihimäki Jyväskylän Seudun Puumiehet, Tiina Ronkainen Kainuun Puumiehet, Eija Sievi-Korte Etelä-Pohjanmaan Puumiehet ja Sinikka Sivonen Lahden Seudun Puumiehet.

12.08.2018

Yhdistys onnittelee lämpimästi kauden 2017 – 2018 virkistysrahapakettien saajia Kaija Hakalaa Etelä-Pohjanmaan Puumiehistä ja Tiina Ronkaista Kajaanin Puumiehistä.

JÄSENMAKSUASIAA

Rouvien yhdistyksen jäsenmaksun voi maksaa suoraan Rouvien tilille FI62 5438 9220 0201 94. Tämä koskee erityisesti rouvia, joiden puoliso on kantajäsenenä vapautettu jäsenmaksusta eikä hän saa sen vuoksi pankkisiirtolomaketta, jonka kautta voisi maksaa myös Rouvien jäsenmaksun.  Maksathan ystävällisesti jäsenmaksun 31.5.2019 mennessä, kiitos.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Helena Nummela

Puh. 044-349 2914
helena.nummela@heinola.fi

Sihteeri

Leena Peltonen

Puh. 050-338 3140
leena.peltonen10@gmail.com

Liity jäseneksi

JÄSENHAKEMUSJÄSENTIETOJEN PÄIVITYS

Jäsentietoa

Jäsenmaksu on 10 euroa/toimintakausi. Jäsenmaksutili: FI62 5438 9220 0201 94

Lisätietoja jäsenrekisteriasioissa antavat:
Leena Peltonen, 050-3383140 leena.peltonen10@gmail.com tai
Raili Korpi, 014-215636 raili.korpi@puumies.fi