Puumiesten Rouvien Yhdistys ry

Puumiesten Rouvien toiminta käynnistyi 20.4.1952. Jo sitä ennen oli toimittu epävirallisesti Varkauden ja Jyväskylän seuduilla. Aloite yhdistyksen viralliseksi perustamiseksi tuli silloiselta Suomen Puumiehet ry:ltä vetoomuksella, että jäsenten rouvat perustaisivat koko maata käsittävän naisyhdistyksen. Tarkoituksena olisi yhdessä Suomen Puumiehet ry:n kanssa lähinnä henkisen ja aineellisen avun antaminen puutteessa oleville puumiesten leskille ja orvoille tai muuten todellista apua tarvitseville. Tätä tehtävää Rouvien yhdistys toteuttikin ansiokkaasti vuosikymmenten ajan.

Nykyisin Puumiesten Rouvien Yhdistys ry toimii Puumiehet ry:n jäsenten puolisoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Rouvat toimivat tiiviissä yhteistyössä miestensä kanssa sekä avustavat heitä tarpeen mukaan yhteistilaisuuksissa ja niiden järjestelytehtävissä. Rouvien yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edelleenkin avustaminen, mutta aineellinen apu on aikojen saatossa ja elinolojen parantuessa muuttanut muotoaan. Yhdistys myöntää vuosittain omille jäsenilleen virkistysrahapaketteja, joita voi hakea Puumies-lehdessä syksyllä ilmoitettavana aikana. Myös puualan opiskelijoita avustetaan vuosittain stipendeillä. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys järjestää mm. arpajaisia. Yhdistyksellä on myös vuosikokouksen yhteydessä ilmestyvä oma Rimaroosa-lehti.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Puumiehet ry:n jäsenen puoliso tai vaihtoehtoisesti puuteollisuuskoulutuksen saanut nainen. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä.

Ajankohtaista

Vuosikokous 2021

Puumiesten Rouvat ry:n vuosikokous pidettiin Haikon Kartanossa 26.9.2021. Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021 – 2022 valittiin edelleen Helena Nummela (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat) ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Leena Peltonen (Satakunnan Puumiesten Rouvat). Varapuheenjohtajana jatkaa Ulla Rokkila (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat).

Johtokunnan kokoonpano toimintakaudella 2021-2022: Jaana Riitamaa (Lounais-Suomen Puumiesten Rouvat), Raija Virtanen (Lounais-Suomen Puumiesten Rouvat), Ulla Rokkila (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat), Leena Peltonen (Satakunnan Puumiesten Rouvat), Anna-Liisa Pohjanen (Oulun Seudun Puumiesten Rouvat), Tuulikki Jaakonsaari (Satakunnan Puumiesten Rouvat), Kirsi Haverinen (Kainuun Puumiesten Rouvat), Eija Sievi-Korte (Pohjanmaan Puumiesten Rouvat) ja Sinikka Sivonen (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat).

Vuoden 2022 virkistysrahapaketit

Vuosikokouksessa päätettiin myöntää jäsenten haettavaksi kaksi 400 euron virkistysrahapakettia. Hakuilmoitus on julkaistu 25.10.2021 ilmestyneessä Puumies-lehdessä 8/2021. Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään 21.11.2021 mennessä osoitteella Leena Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori tai sähköpostilla leena.peltonen10@gmail.com.

 

JÄSENMAKSUASIAA

Rouvien yhdistyksen jäsenmaksun 10 € voi maksaa suoraan Rouvien tilille FI62 5438 9220 0201 94. Tämä koskee erityisesti rouvia, joiden puoliso on kantajäsenenä vapautettu jäsenmaksusta eikä hän saa sen vuoksi pankkisiirtolomaketta, jonka kautta voisi maksaa myös Rouvien jäsenmaksun.
Maksathan ystävällisesti jäsenmaksun 31.7.2022 mennessä, kiitos.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Helena Nummela

Puh. 044-349 2914
helena.nummela@heinola.fi

Sihteeri

Leena Peltonen

Puh. 050-338 3140
leena.peltonen10@gmail.com

Liity jäseneksi

  JÄSENHAKEMUSJÄSENTIETOJEN PÄIVITYS

  Jäsentietoa

  Jäsenmaksu on 10 euroa/toimintakausi. Jäsenmaksutili: FI62 5438 9220 0201 94

  Lisätietoja jäsenrekisteriasioissa antavat:
  Leena Peltonen, 050-3383140, leena.peltonen10@gmail.com tai
  Heidi Fors, 040 163 3011, heidi.fors@puumies.fi