Puumiesten Rouvien Yhdistys ry

Puumiesten Rouvien toiminta käynnistyi 20.4.1952. Jo sitä ennen oli toimittu epävirallisesti Varkauden ja Jyväskylän seuduilla. Aloite yhdistyksen viralliseksi perustamiseksi tuli silloiselta Suomen Puumiehet ry:ltä vetoomuksella, että jäsenten rouvat perustaisivat koko maata käsittävän naisyhdistyksen. Tarkoituksena olisi yhdessä Suomen Puumiehet ry:n kanssa lähinnä henkisen ja aineellisen avun antaminen puutteessa oleville puumiesten leskille ja orvoille tai muuten todellista apua tarvitseville. Tätä tehtävää Rouvien yhdistys toteuttikin ansiokkaasti vuosikymmenten ajan.

Nykyisin Puumiesten Rouvien Yhdistys ry toimii Puumiehet ry:n jäsenten puolisoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Rouvat toimivat tiiviissä yhteistyössä miestensä kanssa sekä avustavat heitä tarpeen mukaan yhteistilaisuuksissa ja niiden järjestelytehtävissä. Rouvien yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edelleenkin avustaminen, mutta aineellinen apu on aikojen saatossa ja elinolojen parantuessa muuttanut muotoaan. Yhdistys myöntää vuosittain omille jäsenilleen virkistysrahapaketteja, joita voi hakea Puumies-lehdessä syksyllä ilmoitettavana aikana. Myös puualan opiskelijoita avustetaan vuosittain stipendeillä. Stipendit jaetaan Puumiehet ry:n kautta oppilaitoksilta tulleiden ehdotusten pohjalta. Niille ei ole suoraa hakua. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys järjestää mm. arpajaisia. Yhdistyksellä on myös vuosikokouksen yhteydessä ilmestyvä oma Rimaroosa-lehti.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Puumiehet ry:n jäsenen puoliso tai vaihtoehtoisesti puuteollisuuskoulutuksen saanut nainen. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä.

Ajankohtaista

Vuosikokous 2023

Puumiesten Rouvat ry:n vuosikokous pidettiin Puumiesten syystapahtuman yhteydessä Spa Hotel Rauhalahdessa, Kuopiossa, sunnuntaina 24.9.2023 klo 9.30.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Helena Nummela Lahden Seudun Puumiehistä. Sihteeri-rahastonhoitajana jatkaa Leena Peltonen Satakunnan Puumiehistä.

Hallitus vuodelle 2024:

Helena Nummela, Lahden Seudun Puumiehet, puh.joht.
Ulla Rokkila, Lahden Seudun Puumiehet, varapuh.joht.
Leena Peltonen, Satakunnan Puumiehet, sihteeri-rahastonhoitaja
Kirsi Haverinen, Kainuun Puumiehet
Anna-Liisa Pohjanen, Oulun Seudun Puumiehet
Jaana Riitamaa, Lounais-Suomen Puumiehet
Eija Sievi-Korte, Pohjanmaan Puumiehet
Sinikka Sivonen, Lahden Seudun Puumiehet
Raija Virtanen, Lounais-Suomen Puumiehet

Vuoden 2024 virkistysrahapaketit

Vuosikokouksessa 24.9.2023 päätettiin myöntää Puumiesten Rouvien jäsenten haettavaksi enintään kolme 400 euron suuruista virkistyspakettia. Hakuilmoitus tarkempine tietoineen julkaistaan lokakuun Puumies-lehdessä. Hakuaika päättyy 19.11.2023.
Hakemukset osoitteella Leena Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori tai s-postilla leena.peltonen10@gmail.com.
Tiedusteluihin vastaavat puheenjohtaja ja sihteeri.

 

JÄSENMAKSU

Rouvien yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2024 on 15 €. Pyydämme maksamaan sen Rouvien tilille FI62 5438 9220 0201 94 toukokuun loppuun mennessä. Tämä koskee erityisesti rouvia, joiden puoliso on kantajäsenenä vapautettu jäsenmaksusta eikä hän saa sen vuoksi pankkisiirtolomaketta, jolla voisi maksaa myös Rouvien jäsenmaksun Puumiehet ry:n kautta.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Helena Nummela

Puh. 044-349 2914
helena.nummela@outlook.com

Sihteeri

Leena Peltonen

Puh. 050-338 3140
leena.peltonen10@gmail.com

Liity jäseneksi

  JÄSENHAKEMUSJÄSENTIETOJEN PÄIVITYS

  Jäsentietoa

  Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa. Jäsenmaksutili: FI62 5438 9220 0201 94

  Lisätietoja jäsenrekisteriasioissa antavat:
  Leena Peltonen, 050-3383140, leena.peltonen10@gmail.com tai
  Heidi Fors, 040 163 3011, heidi.fors@puumies.fi