Puumiesten Rouvien Yhdistys ry

Puumiesten Rouvien toiminta käynnistyi 20.4.1952. Jo sitä ennen oli toimittu epävirallisesti Varkauden ja Jyväskylän seuduilla. Aloite yhdistyksen viralliseksi perustamiseksi tuli silloiselta Suomen Puumiehet ry:ltä vetoomuksella, että jäsenten rouvat perustaisivat koko maata käsittävän naisyhdistyksen. Tarkoituksena olisi yhdessä Suomen Puumiehet ry:n kanssa lähinnä henkisen ja aineellisen avun antaminen puutteessa oleville puumiesten leskille ja orvoille tai muuten todellista apua tarvitseville. Tätä tehtävää Rouvien yhdistys toteuttikin ansiokkaasti vuosikymmenten ajan.

Nykyisin Puumiesten Rouvien Yhdistys ry toimii Puumiehet ry:n jäsenten puolisoiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Rouvat toimivat tiiviissä yhteistyössä miestensä kanssa sekä avustavat heitä tarpeen mukaan yhteistilaisuuksissa ja niiden järjestelytehtävissä. Rouvien yhdistyksen keskeisenä tehtävänä on edelleenkin avustaminen, mutta aineellinen apu on aikojen saatossa ja elinolojen parantuessa muuttanut muotoaan. Yhdistys myöntää vuosittain omille jäsenilleen virkistysrahapaketteja, joita voi hakea Puumies-lehdessä keväällä ilmoitettavana aikana. Myös puualan opiskelijoita avustetaan vuosittain stipendeillä. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys järjestää mm. arpajaisia. Yhdistyksellä on myös vuosikokouksen yhteydessä ilmestyvä oma Rimaroosa-lehti.

Yhdistyksen jäseneksi pääsee Puumiehet ry:n jäsenen puoliso tai vaihtoehtoisesti puuteollisuuskoulutuksen saanut nainen. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäsenenä.

Ajankohtaista

Vuosikokous 2019

Puumiesten Rouvat ry:n vuosikokous pidettiin Vuokatissa Holiday Club Katinkullassa sunnuntaina 29.9.2019. Yhdistyksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019 – 2020 valittiin edelleen Helena Nummela (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat) ja sihteeri-rahastonhoitajaksi Leena Peltonen (Satakunnan Puumiesten Rouvat). Varapuheenjohtajana jatkaa Ulla Rokkila (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat).

Johtokunnan kokoonpano toimintakaudella 2019-2020: Jaana Riitamaa (Lounais-Suomen Puumiesten Rouvat), Raija Virtanen (Lounais-Suomen Puumiesten Rouvat), Ulla Rokkila (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat), Leena Peltonen (Satakunnan Puumiesten Rouvat), Anna-Liisa Pohjanen (Oulun Seudun Puumiesten Rouvat), Terttu Riihimäki (Jyväskylän Seudun Puumiesten Rouvat), Kirsi Haverinen (Kainuun Puumiesten Rouvat), Eija Sievi-Korte (Etelä-Pohjanmaan Puumiesten Rouvat) ja Sinikka Sivonen (Lahden Seudun Puumiesten Rouvat).

Kauden 2019 – 2020 virkistysrahapaketeista päätös

Vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti Rouvien virkistysrahapakettien hakuaika siirrettiin keväältä syksyyn. Hakuaika päättyi 22. marraskuuta, johon mennessä  tuli vain yksi virkistysrahapakettihakemus. Rouvien johtokunta päätti myöntää hakemuksen perusteella 400 euron paketin Eini Kähköselle Kainuun Puumiesten Rouvista. Onnittelut Einille.

 

JÄSENMAKSUASIAA

Rouvien yhdistyksen jäsenmaksun 10 € voi maksaa suoraan Rouvien tilille FI62 5438 9220 0201 94. Tämä koskee erityisesti rouvia, joiden puoliso on kantajäsenenä vapautettu jäsenmaksusta eikä hän saa sen vuoksi pankkisiirtolomaketta, jonka kautta voisi maksaa myös Rouvien jäsenmaksun.
Maksathan ystävällisesti jäsenmaksun 31.5.2020 mennessä, kiitos.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Helena Nummela

Puh. 044-349 2914
helena.nummela@heinola.fi

Sihteeri

Leena Peltonen

Puh. 050-338 3140
leena.peltonen10@gmail.com

Liity jäseneksi

JÄSENHAKEMUSJÄSENTIETOJEN PÄIVITYS

Jäsentietoa

Jäsenmaksu on 10 euroa/toimintakausi. Jäsenmaksutili: FI62 5438 9220 0201 94

Lisätietoja jäsenrekisteriasioissa antavat:
Leena Peltonen, 050-3383140 leena.peltonen10@gmail.com tai
Raili Korpi, 014-215636 raili.korpi@puumies.fi