Puumiestaitokilpailujen säännöt

Vahvistettu 14.6.2022

1 Kilpailujen järjestämisoikeus

Kilpailu järjestetään Puumiehet ry:n hallituksen myöntämässä paikassa ja ajankohtana. Lisäksi hallitus hyväksyy järjestäjien esityksestä kilpailulle valvojan, jonka pitää olla järjestävän yhdistyksen ulkopuolelta. Talvikisoissa kilpailujen valvoja voidaan valita tarpeen vaatiessa myös järjestävästä yhdistyksestä.

Puumiehet ry kustantaa mitalit ja valvojan kulut. Järjestävä yhdistys perii Puumiehet ry:n vahvistaman osanottomaksun ja vastaa palkinnoista ja muista kuluista. Jälki-ilmoittautuneilta voi järjestäjä periä korotetun osanottomaksun, joka voi olla korkeintaan puolitoistakertainen.

2 Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Puumiehet ry:n jäsenille perheineen. Järjestävästä alueyhdistyksestä saavat osallistua kilpailuun vain ne jäsenet, jotka eivät ole olleet mukana missään vaiheessa kilpailuorganisaatiossa. Asian valvonta kuuluu alueyhdistykselle, jonka on noudatettava osallistumisoikeuden antamisessa jäsenilleen hyvää tapaa ja rehtiyttä. Kilpailija kilpailee omalla vastuullaan.

3 Kilpailun yleiset periaatteet, kilpailusarjat ja -lajit

Kilpailun aikana kaikkien digitaalisten viestintä-, matkan ja etäisyyden mittausvälineiden käyttö on kielletty. Relaskoopin ja siihen liittyvien taulukoiden käyttö on sallittu kilpailussa ainoina apuvälineinä ja tietolähteinä.

Kilpailu käsittää kaikissa sarjoissa kaksi osalajia: 4-5 km:n pituisen merkityn reitin ja sen varrella olevien 12-15 taitotehtävän (vähintään 4 kustakin osa-alueesta) suorittamisen. Reitille asetetaan ihanneaika, joka ilmoitetaan ½ minuutin tarkkuudella (esim. 40:00-40:29).

Talvella hiihdettävä matka on noin 8 km. Järjestävä yhdistys voi valita hiihtotavan käytettävissä olevan ladun mukaan. Tämä tulee ilmoittaa kilpailukutsussa.

Kilpasarjat:
– Miesten kilpasarja (MK): Ei ikärajoitusta. Kilpailija, joka täyttää kilpailuvuotena 50 vuotta tai on sitä vanhempi, saa yhden lisäpisteen vuotta kohti, kuitenkin enintään 20 pistettä. Ihanneaika on 50 pistettä. Sen alittavasta ajasta saa yhden lisäpisteen jokaista alkavaa ½ minuuttia kohti ja vastaavasti miinuspisteitä ylittävästä ajasta.
– Naisten kilpasarja (NK): Kuten miesten kilpasarja

Tehtäväsarjat:
– Veteraanisarja (VS): Sarjaan saa osallistua kilpailuvuonna 50 vuotta täyttävä tai sitä vanhempi henkilö. Kilpailussa on sama rata kuin yleisessä sarjassa. Reittiin saa käyttää aikaa ilmoitetun ihanneajan kaksinkertaisena. Ylimenevästä ajasta tulee miinuspiste jokaista alkavaa minuuttia kohti.
– Miesten tehtäväsarja (MT): Kuten veteraanisarja, paitsi ei 50 vuoden ikärajaa
– Naisten tehtäväsarja (NT): Kuten miesten tehtäväsarja
– Nuorten tehtäväsarja (NuT): Yhteinen tytöille ja pojille. Kuten veteraanisarja, mutta ikärajoitus 9-16 vuotta (kilpailuvuoden aikana täyttävät). Tehtävien määrä voi olla pienempi kuin aikuisten kilpailussa. Poisjätettävät tehtävät ilmoitetaan kilpailun alussa.

Joukkuekilpailu:
Alueyhdistykseen kuuluvien jäsenten välinen kilpailu, jossa joukkue muodostuu 3 kilpailijasta seuraavasti: joukkuetulosta laskettaessa joukkueeseen mukaan otetaan yksi parhaimman pistemäärän saanut kilpailija kilpasarjoista (miesten tai naisten kilpasarjasta) sekä kaksi parhaimman pistemäärän saanutta kilpailijaa aikuisten tehtäväsarjoista (veteraanisarjasta, naisten tehtäväsarjasta tai miesten tehtäväsarjasta). Samasta yhdistyksestä voi osallistua useampia joukkueita, jolloin kolme parasta muodostaa ensimmäisen joukkueen, jne.

4 Paremmuusjärjestyksen määräytyminen

Kilpasarjoissa paremmuusjärjestyksen ratkaisee taitotehtävien ja juoksun (talvella hiihdon) ja ikähyvityksen yhteenlaskettu pistemäärä. Eniten pisteitä saanut on voittaja. Tasapisteissä voittaa vähiten aikaa käyttänyt.
Tehtäväsarjoissa voittaja on taitotehtävissä eniten pisteitä saanut. Aikapisteitä ei lasketa ellei aika ylitä ihanneaikaa kaksinkertaisena, jolloin miinuspisteet lasketaan. Tasapisteissä voittaa vähiten aikaa käyttänyt.

Joukkuekilpailu: Jos joukkuetta muodostettaessa kahdella tai useammalla kilpailijalla on sama pistemäärä, ratkaisee käytetty aika mukaan pääsyn. Joukkueiden ollessa tasapisteissä, ratkaisee kilpasarjalaisen aika järjestyksen. Jos tämäkin on sama, on joukkueilla sama sijoitus.

5 Taitotehtävät

Yleisosa:
1 Pinta-ala, ha
2 Etäisyys, m
3 Puun tai puiden pituus, m
4 Kuljettu matka, m
5 Läpimitta, D1,3, cm

Metsäosa:
6 Runkoluku, kpl/ha
7 Puuston ikä, v
8 Puun käyttöosa, m3
9 Tukkien tai kuitupuun m3-määrä
10 Runkotilavuus, m3/ha

Jalostusosa:
11 Kappaleen paino, kg
12 Puutuotteen ominaispaino, kg/m3
13 Sahatavaran laatu
14 Vanerin laatu
15 Puulajin tunnistaminen

6 Taitotehtävien pistelaskenta

Rasti oikeassa ruudussa antaa 10 pistettä tehtävissä 1-12. Viereiset ruudut antavat 8-5-3-1-0 pistettä. Tehtävissä 13-15 saa vain oikeaan ruutuun merkitystä vastauksesta 10 pistettä ja muista vastauksista 0 pistettä.

7 Protestit

Protestit on jätettävä kirjallisena puolen tunnin kuluessa tehtävien oikeiden vastausten julkistamisesta ja tarkistettujen kilpailukorttien esille asettamisesta. Tuomarineuvoston muodostavat kilpailun valvoja, kilpailun johtaja ja yksi kilpailevien yhdistysten edustaja. Valvoja toimii puheenjohtajana.

8 Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa Puumiehet ry:n hallituksen päätöksellä.

 

Puumiehet ry

Hallitus

14.6.2022

Ohjeita taitotehtävien laatijoille ja kilpailijoille:

1: Pinta-ala, ha: Pinta-alan oltava selkeästi havaittavissa.
2: Etäisyys, m: Suora etäisyys
3: Puun tai puiden pituus, m: Enintään kolmen puun pituus
4: Kuljettu matka, m: Merkitään selkeästi
5: Läpimitta, D, cm, korkeudelta 1,3 m: Mitataan ns. syntypisteestä eli maan pinnan tasalta.
6: Runkoluku, kpl/ha: Vain terveet puut lasketaan mukaan. Tehtäväpinta-ala oltava säännöllisen muotoinen,
kooltaan 0.1-0.5 ha, alin läpimitta korkeudelta 1,3 m yli 7 cm.
7: Puuston ikä, v: Järjestäjien ilmoitettava ennen kilpailun alkua laskennallinen ikälisäys tai tieto siitä, onko
kyseessä todellinen tiedossa oleva biologinen ikä. Pinta-alan oltava säännöllisen muotoinen, kooltaan 0,1-0,5 ha.
8: Puun käyttöosa, m³: Rungon käyttöosa 7 cm latvaläpimittaan saakka.
9: Tukkien tai kuitupuun m³:n määrä
10: Runkotilavuus, m³/ha: Vain terveet puut, läpimitta korkeudelta 1,3 m yli 7 cm, pinta-alan oltava säännöllisen muotoinen, kooltaan 0,1-0,5 ha.
11: Kappaleen paino, kg
12: Puutuotteiden ominaispaino, kg/m³: Taulukon mukaan
13: Sahatavaran laatu: Pohjoismainen sahatavara – lajitteluohjeet -kirjan (2016) mukaan. Näytteitä 2 kpl samaa laatua,
joiden pituus on vähintään 1,8 m.
14: Vanerin laatu: Vanerikäsikirja 2001 mukaan (RT-kortti 22-10731/lokakuu 2000). Koekappaleita oltava 2 kpl
samaa laatua ja molempien pinta-ala oltava vähintään 1 m2.
15: Puun tunnistaminen: Täysin peittävää käsittelyä ei sallita. Tunnistamisvaihtoehdot ovat: mänty, kuusi, koivu,
haapa, leppä, tammi, tiikki, abachi, pyökki, oregon pine, pihlaja ja lehtikuusi.