Puumiesten Ammattikasvatussäätiö tukee Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa ja sen puutekniikan koulutusta

11/2018

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö on päättänyt tukea Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaa ohjaamalla 10 000 euroa erityisesti tekniikan alalla annettavalle puutekniikan koulutukselle. Puumiesten Ammattikasvatussäätiön tavoitteena ja tarkoituksena on puualan osaamisen ja ammattitaidon kohottaminen sekä tutkimus- ja kehitystyön tukeminen.

”Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan insinöörikoulutuksen tukeminen on erittäin lähellä Puumiesten Ammattikasvatussäätiön perusarvoja, tavoitteita ja perinteitä. Säätiö on yksi merkittävimmistä puutuotealaa tukevista yleishyödyllisistä tahoista. Jaamme vuosittain apurahoja yli satatuhatta euroa puualan henkilöstön asiantuntijuuden vahvistamiseen ja alan kehittämiseen. Lahjoituksella säätiö haluaa tukea sitä puutekniikan laadullista ja määrällistä koulutusta, jota suomalaisessa yhteiskunnassa tunnetusti tarvitaan tällä hetkellä ja tulevaisuudessa”, säätiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Peltonen sanoo.

Peltonen näkee osallistumisen Lahden ammattikorkeakoulun varainhankintaan jatkumona, jossa säätiön painopiste on ollut puutekniikan koulutuksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamisessa sekä koulutuksen kehittämisessä puualan tarpeita vastaavaksi. ”Vain laadukkaalla ja ajanmukaisella koulutuksella taataan suomalaisen puun käytön edistäminen ja toimialan kilpailukykyisyys globaalissa markkinassa”, Peltonen korostaa.

Hän uskoo, että varainhankintaan osallistuvien, puualaa lähellä olevien tahojen yhteispanoksella on hyvin positiivinen vaikutus Lahden insinöörikoulutukseen. ”Säätiömme näkee tarpeelliseksi olla mukana tässä yhteistyössä”.

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö on perustettu vuonna 1972 Puumiesten Liiton silloisten rahastojen pohjalta. Rahastojen alkupääoma on syntynyt 1930-luvulla puujalostusteollisuuden lahjoitusten turvin, ja sitä ovat kartuttaneet yritykset ja yksityiset henkilöt eri vuosikymmeninä. Säätiö jakaa apurahat hakemusten perusteella kerran vuodessa. Hakuaika on tammi-helmikuussa.

Hannu Peltonen
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö
Hallituksen puheenjohtaja
0500 325 325
hannu.peltonen10@gmail.com