Puumies-lehden tiedottamisen palkinto Puurakentamisohjelmalle

11/2021

Puumiehet ry on myöntänyt Puumies-lehden* tiedottamisen palkinnon ympäristöministeriön Puurakentamisohjelmalle**.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1977 asti erilaisille tahoille tunnustuksena puuteollisuuden tai siihen liittyvän alueen tiedon kulun poikkeuksellisen hyvästä hoitamisesta. Nyt on vuorossa 15. palkinto***. Palkinnosta päättää Puumies-lehden kustantajan 91-vuotiaan Puumiehet ry -yhdistyksen hallitus.

Ohjelma on viestinyt puurakentamisesta ja samalla puutuotealasta vaikuttavasti niin alan sisällä kuin alan ulkopuolella. Se on tarjonnut tietoa ja kouluttanut monipuolisesti eri kohderyhmiä, kuten julkishallintoa, rakennusalan ammattilaisia sekä opiskelijoita. Yhteistyö Puumies-lehden kanssa on ollut myös saumatonta.

Palkinto luovutettiin virtuaalisessa Puupäivässä 4.11.21. Palkinnon, teemaan sopivan CLT-kuution, vastaanotti puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

*Puumies-lehti on Suomen suurin ja ainoa koko puutuoteteollisuuden kattava ammattilehti ja se ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Puumies-lehteä julkaisee Puumiehet ry.

**Puurakentamisen ohjelma (2016–2022) pyrkii monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on edistää kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa.

*** Palkinto on jaettu:
1. Enso-Gutzeit Oy:lle (1977)
2. Metlalle (1978)
3. Lahontorjuntayhdistykselle (1979)
4. Metsäteholle (1982)
5. Puuinformaatiolle (1985)
6. VTT:n Puulaboratoriolle (1986)
7. Suomen Metsäyhdistykselle (1988)
8. Suomen Puutavara- ja rakennustarvikekauppiasyhdistykselle (1989)
9. Metsämuseosäätiölle/Lustolle (1992)
10. Metsäteollisuus ry:n Mekaanisen metsäteollisuuden yksikölle (1997)
11. Puun Aika -kampanjalle/Puuinfolle (2000)
12. Päättäjien Metsäakatemialle (2005)
13. Jukka-Pekka Rannalle/Suomen Sahat ry (2010)
14. Arkkitehti TkT Markku Karjalaiselle, TEM (2015)
15. Puurakentamisohjelmalle, YM (2021)