Puumiehet ry:n 93. Vuosikokous Lahdessa 17.3.2023

LAB-amk:n tiloissa* tai Teams-verkkokokouksella

*Mukkulankatu 19. Lahti

Ennen kokousta on mahdollista tutustua LAB-ammattikorkeakoulun puutekniikan
koulutuksen tiloihin ja Iskun tehtaaseen.

ALUSTAVA OHJELMA
12:00 – 13:00   Lounas ja kahvit LAB ruokailumaailma
13:00 – 15:00   Vierailu Isku-Yhtymä Oy:llä (sama osoite, rakennuksen eri pääty)
15:15 – 16:00  LAB amk:n tervehdys
16:00 – 17:00   Vierailu LAB amk:n puutekniikan ja kiertotalouden opetustiloissa
17:00 – 18:30  Vuosikokous ja Puumies-lehden tietokannan julkistaminen
19:00 – 21:00  Illallinen, Malskin Bistro (omakustanteinen)

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
(Sääntöjen §12 mukaiset asiat)

1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan valinta
3. sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiden valinta
4. laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022
7. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
10. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
11. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
12. valitaan edustajat muiden yhteisöjen vuosikokouksiin
13. muut mahdolliset asiat
14. kokouksen päättäminen

ILMOITTAUTUMISET
Sekä kokoukseen (myös Teams-etäyhteyksillä osallistuvat), vierailuihin että illalliselle 8.3.2023 mennessä toiminnanjohtaja
Hanna Luomalle sähköpostitse: hanna.luoma@puumies.fi.

JÄRJESTÄJÄT
Puumiehet ry
Lahden Seudun Puumiehet ry