Pohjois-Karjalan Puumiehet

Puheenjohtaja

Timo Tahvanainen
Länsikatu 15
80110 JOENSUU
puh. 050 443 2950
timo.tahvanainen@businessjoensuu.fi

Sihteeri

Timo Pakarinen
Ohvanantie 20
80220 HAMMASLAHTI
matkapuh. 050 376 5742
timo.pakarinen@karelia.fi

Pohjois-Karjalan Puumiehet jäsenkirje kesä-syksy 2018

Arvoisat Pohjois-Karjalan Puumiesten jäsenet!

Kesän käännyttyä syksyyn on hyvä kertailla millä mallilla ovat alueyhdistyksemme asiat ja mitä on tarjolla seuraavaksi. Edellisestä kirjeestä onkin kulunut aikaa tarpeettoman pitkään, joten sitä suuremmalla syyllä.

Vuosikokous pidettiin jo puoli vuotta sitten
Joensuussa Ravintola Kerubissa 13.3.2018. Meitä oli paikalla 16 henkeä, kiitokset vaan kaikille osanottajille. Ruoka sai taas kerran kehuja ja juomaa nautittiin kohtuudella. Vuosikokousesitelmän piti rakennusinsinööri Mika Keskisalo (A-Insinöörit Oy) aiheesta Puurakenteiden tekniset ratkaisut ja suunnittelu suurissa kerrostaloissa ja kokemuksia Pihapetäjä-rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Pohjois-Karjalan Puumiesteko 2018 -palkinto luovutettiin yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 6.2.2018 tehdyn päätöksen mukaisesti Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiölle (KKES) Pihapetäjä-puukerrostaloprojektin toteutuksesta. Palkinnon vastaanotti KKES:n puolesta kiinteistöpäällikkö, rakennusmestari Eero Kuittinen. Palkinnon jakamisesta uutisoitiin Karjalan Heilissä ja Karjalaisessa sekä KKES:n omilla uutissivuilla.

Johtaja Asmo Varis (Versowood Oy) johti ansiokkaasti puhetta ja keskustelua ja Timo Pakarinen (Karelia-amk) kirjaili päätökset pöytäkirjaksi. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa vuonna 2018 Erkki Verkasalo. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä valittiin uudelleen Tuomo Turunen ja Harri Valkonen, jäseninä jatkavat Antti Haapala, Jouni Luoma ja Jouko Piirainen ja uutena jäsenenä valittiin Timo Pakarinen. Vuoden 2018 jäsenmaksut päätettiin pitää samoina kuin viime vuonna: 25 € (varsinainen jäsen) ja 10 € (opiskelijajäsen). Kantajäseniltä ei peritä edelleenkään jäsenmaksua ja vapaaehtoinen kannatusjäsenmaksu on 20 €. Taloustilanne on jonkun verran parempi kuin edellisenä vuonna, kiitos syksyn 2017 PUUMI-seminaarista saatujen tuottojen.

Johtokunta valtuutettiin valmistelemaan yhdistyksen sääntöjen uusiminen esiteltäväksi vuoden 2019 vuosikokouksessa. Ennen varsinaiseen työhön ryhtymistä joudutaan odottelemaan Puumiesten liiton sääntöjen uusinnan edistymistä, koska ne todennäköisesti vaikuttavat alueyhdistysten rooliin ja vastuisiin. Samoin tulee johtokunnan laatia yhdistykselle tietosuojaseloste Henkilötietolain vaatimusten mukaisesti ja Puumiesten liitolta saatavan mallin mukaisesti.

Retkeilyjä, tapahtumia ja artikkelien kirjoittelua
PUUMI-ponnistuksen jälkeen on yhdistys vetänyt henkeä tapahtumatuotannon puolella. Ohjelmassamme oli silti opintomatka Viron puuteollisuuteen ja puualan korkeakouluopetukseen ja –tutkimukseen perehtymiseksi 6.-9.9.2018. Osanottajia oli 23 kpl, pääosin oman alueyhdistyksemme piiristä. Mukana oli myös eteläkarjalaisia puumiesveljiä ja liiton toiminnanjohtaja Hanna Luoma, joka kirjoitti matkasta artikkelin Puumies-lehden syyskuun numeroon. Monet kiitokset Jouko Piiraiselle ja Jouni Luomalle, jotka hoitivat mallikkaasti matkan järjestelyt.
Alkavan talven mittaan on suunnitelmissa Karelia-amk:n, Itä-Suomen yliopiston ja Riverian puu- ja metsäalan opiskelijoille ja opettajille tarkoitettu 2-3 vierailun sarja maakunnan puualan yrityksiin tavoitteena tutustuminen toimialan teollisiin työpaikkoihin ja rekrytoitumismahdollisuuksiin.

Puumiesten syystapahtuma, syysvuosikokous ja alueyhdistysten kokous olivat Keuruulla 29.-30.9.2018. Puheenjohtaja edusti siellä alueyhdistystämme ja tuli valituksi Puumiesten liiton hallitukseen uutena jäsenenä vuodelle 2019. Edellä vuosikokouksemme uutisoinnissa mainittu liiton sääntöjen muutosehdotus ei saanut sääntöjen määräämää vähimmäiskannatusta ja palautui täten uudelleen valmisteluun. Lähetämme aikanaan tulevan uuden ehdotuksen katsottavaksi ja kommentoitavaksi jäsenillemme, ja tulemme tarkastelemaan sitä johtokunnassamme liittoon lähetettäviä kommentteja varten.

Puumies-lehden marraskuun numeroon on tulossa artikkelisarja Pohjois-Karjalan puualan ajankohtaisista asioista. Osan artikkeleista kirjoittaa lehden päätoimittaja Hanna Luoma ja osan alueyhdistyksemme jäsenet.

Pohjois-Karjalan puualan osaaminen on noteerattu nyt myös Puuinfossa. Karelia-ammattikorkeakoulu esiintyy PUUpäivässä 2018 peräti kolmella puurakentamista käsittelevällä puheella (https://www.puupaiva.com/ohjelma). Tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2.11. ja ammattikorkeakoulu järjestää sinne edullisen bussikuljetuksen. Ottakaa yhteyttä asiassa Mikko Matveiseen, puh. 050-3705830, tai Timo Pakariseen, puh. 050-3765742.

Muistakaapa myös edelleen voimassa oleva mahdollisuus vuokrata yhdistyksemme omistamaa ilmakuvauskopteria. Varaukset edelleen Pauli Tahvanaisen kautta, puh. 0500-574332.

Johtokunta ottaa mielellään vastaan ehdotuksia muuksi yhteiseksi ohjelmaksi talvelle ja keväälle.

Vuosijäsenmaksut

Ohessa saatte vuoden 2018 jäsenmaksujen maksuohjeet ja malliksi maksamisessa tarvittavan lomakkeen. Voitte hoitaa samalla maksulla pois myös vuoden 2017 jäsenmaksun, jos se on vielä maksamatta. Maksujen suuruudet on ilmoitettu edellä ja maksulomake täytetään samalla tavalla kuin vuonna 2017.

Saajan tilinumero: FI16 5103 0520 0604 89 (Vaara-Karjalan Osuuspankki)
Saajan nimi: Pohjois-Karjalan Puumiehet ry
Viesti: Jäsenen nimi + Jäsenmaksu 2018 (tai jäsenmaksut 2017 ja 2018)

Tervehtien
Erkki Verkasalo                         Timo Pakarinen
Puheenjohtaja                           Sihteeri
erkki.verkasalo@luke.fi            timo.pakarinen@karelia.fi