Mikkelin Seudun Puumiehet

Puheenjohtaja

Markku Ukkonen

Akuntie 21
50670 Otava
puh. 0400 250 272
marcus@marcuswood.fi

Sihteeri

Tapio Loimula

puh. 045 3284 088
tapio.loimula@gmail.com

Mikkelin seudun Puumiesten hallitus v.2017

Markku Ukkonen, puheenjohtaja
Tapio Hintikka
Tapio Loimula
Oiva Maaranen
Kalle Tullinen
Seppo Pöyry
Risto Ukkonen