APURAHA Hjalmar Karlströmin säätiöltä

10/2016

Puumiesten Liitto on saanut Hjalmar Karlströmin säätiöltä apurahan jaettavaksi Puumiesten Liiton kurssirahastosta.
Apurahan suuruus on 5 000 euroa. Apurahaa voivat hakea puu- ja metsäalan opiskelijat.
Etusijalla ovat puukaupallisia opintoja suorittavat, Varsinais-Suomesta kotoisin olevat hakijat, mutta myös muut hakijat huomioidaan.
Vapaamuotoinen hakemus sisältäen hakijan tiedot ja haettavan apurahan käyttötarkoituskuvaus lähetetään Puumiesten Liitolle, osoite:
Keskustie 20 D,
40100 Jyväskylä,
30.11.2016 mennessä.

Lisätietoja:
Hanna Luoma,
hanna.luoma@puumies.fi,
puh. 014 215 636