Apuraha Hjalmar Karlströmin säätiöltä

10/2020

Puumiehet ry on saanut Hjalmar Karlströmin säätiöltä apurahan jaettavaksi Puumiehet ry:n kurssirahastosta. Apurahan suuruus on 7 500 euroa.

Apurahaa voivat hakea puu- ja metsäalan opiskelijat. Etusijalla ovat puukaupallisia opintoja suorittavat, Varsinais-Suomesta kotoisin olevat hakijat, mutta myös muut hakijat huomioidaan.

Vapaamuotoinen hakemus sisältäen hakijan tiedot ja haettavan apurahan käyttötarkoituskuvaus lähetetään Puumiehet ry:lle, osoite:
Keskustie 20 D,
40100 Jyväskylä,
15.11.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Hanna Luoma,
hanna.luoma@puumies.fi,
puh. 040 163 3011