Yhdistys

Puumiestoimintaa yli 85 vuotta – perustettu 1930

Puumiestoiminta

Puumiesten Liitto on aatteellinen, vuonna 1930 perustettu puualan järjestö, joka koostuu henkilöjäsenistä. Jäsenet toimivat pääasiassa metsätalouden ja puutuoteteollisuuden sekä näitä lähellä olevilla aloilla esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.
Puumiesten Liitossa on noin 2000 jäsentä.

Liiton pääpaikka on Jyväskylässä ja sillä on 20 alueyhdistystä eri puolilla maata.

Toiminta-alue

Puumiesten Liiton toiminnan pääalueet ovat koulutus- ja julkaisutoiminta. Näiden ohella Puumiesten Liitto ja alueyhdistykset järjestävät perhekeskeistä vapaa-ajan toimintaa, retkiä ja matkoja.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on ammattitaidon kohottaminen ja edistäminen, puualan kilpailukyvyn ja puun käytön lisääminen sekä puumiesten keskinäisen verkoston ylläpitäminen.

Julkaisutoiminta

Puumiesten Liitto julkaisee Puumies-lehteä, joka on jäsenlehti ja mekaanisen metsäteollisuuden ammattilehti sekä vuosittain ilmestyvää Puumieskalenteria. Liitolla on myös omaa kirjallisuutta.

Koulutustoiminta

Liitto järjestää valtakunnallisia ja alueellisia lyhytkestoisia koulutustilaisuuksia vuosittain eri puolilla maata yhteistyössä alueyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Retket, matkat

Puumiesten Liitto järjestää vuorotellen kunkin alueyhdistyksen kanssa teollisuuteen ja metsäkohteisiin suuntautuvan retkeilyn vuosittain. Myös koulutustapahtumien yhteydessä voi olla retkeilyjä. Lisäksi alueyhdistyksillä on laaja retki- ja matkatarjonta, josta yhdistykset tiedottavat jäsenkirjeissään.

Puumiesten Liiton säännöt

Puumiesten Liiton viimeisimmät sääntömuutokset on hyväksytty Yhdistysrekisterissä 5.12.2008.
Säännöt löytyvät pdf-muodossa tästä.