Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiesten Liiton jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön

vuoden 2019 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiesten Liiton jäsenten haettavaksi vuoden 2019 apurahat, noin 130 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiesten Liiton jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Jatko-opinnoilla tarkoitetaan ammattitaitoa täydentävää koulutusta tai jatkotutkinnon suorittamista esimerkiksi puusepästä insinööriksi, insinööristä diplomi-insinööriksi, diplomi-insinööristä tohtoriksi. Siirtymistä alemman korkeakoulututkinnon kandidaattivaiheesta suoraan ylemmän korkeakoulututkinnon (maisteri- tai diplomi-insinööri) suorittamiseen ei lueta jatko- vaan perusopinnoiksi. Apurahan hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman ja tarkan aikataulun lisäksi sisältää tiedot hakijan iästä, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään säätiön hallitukselle 28.2.2019 mennessä kirjeitse osoitteella:  Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Hakemuskaavake word-muodossa löytyy alla olevan painikkeen takaa.

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader -ohjelmasta versio XI tai uudempi. Voit ladata uusimman version osoitteesta https://get.adobe.com/fi/reader/. Tallenna lomake koneellesi, ja avaa se Acrobat Readerillä. Paina ”Ota muokkaus käyttöön” -painiketta, ja valitse ylhäältä Näytä-Työkalut- Täytä ja allekirjoita. Näin voit täyttää hakemuslomakkeen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiesten Liiton toimistosta, puh 014 215 636 tai sähköpostilla: raili.korpi@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tässä sivustossa.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2018

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on myöntänyt 27.3. pitämässään kokouksessa yhteensä 23 apurahaa, joiden yhteissumma on 136 400 euroa.

Myönnetyt apurahat ja apurahan saajat ovat seuraavat

1. Automaatioasentaja Ari Ovaskainen: AMK-tutkinnon suorittamiseen, 2 000 euroa
2. DI Tiina Kaprio: KTM-tutkinnon suorittamiseen, 1 500 euroa
3. DI, arkkitehti Jonna Silvo: tekniikan lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen, 3 500 euroa
4. KM Laura Palander: materiaalipaketin ja oppaan teko opettajille ympäristökasvatuskoulutusta varten, 3 000 euroa
5. Puuseppämestari, amm. opettaja Altti Lindgren: AMK-tutkinnon suorittamiseen, 2 000 euroa
6. Muotoilija (AMK) Arno Pelto: YAMK-tutkinnon suorittamiseen, 2 200 euroa
7. Merkantti, tuottaja Mirka De Santis: puualan artesaanitutkinnon suorittamiseen, 700 euroa
8. MMT Maija Kymäläinen: konferenssimatkaan Alankomaihin, 1 000 euroa
9. DI Tuuli Uimonen: konferenssimatkaan Alankomaihin, 1 000 euroa
10. DI Saara Hautamäki: konferenssimatka Alankomaihin, 1 000 euroa
11. MMT Martti Venäläinen: matka-apuraha tieteelliseen kokoukseen Venäjälle, 1 500 euroa
12. DI Heikki Naumanen: konferenssimatkaan Englantiin, 1 000 euroa
13. DI Suvi Kyyrö: tohtorikurssille osallistumiseen Kööpenhaminassa, 500 euroa
14. Gradia, Jämsä: EDU Forest -konferenssin järjestämiseksi Jyväskylässä, 6 000 euroa
15. Artesaaniopiskelija Mona Isotupa: puiden terveysvaikutuksia hyödyntävään, kiertotaloutta edistävään puupakkausien ja puuraaka-aineista valmistetun kosmetiikan tutkimus- ja kehitystyöhön, 4 000 euroa
16. Puuteollisuusyrittäjät PTY Palvelut Oy: Puusepänteollisuus-oppikirjan valmistamiseen,
10 000 euroa
17. Suomen Metsäyhdistys ry: Nuorten kiinnostuksen lisääminen puualaa kohtaan -hankkeen toteuttamiseen, 17 000 euroa
18. Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry ja Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistys ry: puuteollisuuden uudet oppimateriaalit -projektin englanninkielisten versioiden taitto- ja painokustannuksiin, 8 500 euroa
19. Puuinfo Oy: Tee-se-itse -ohjeistuksen uudistamiseen, 10 000 euroa
20. Luonnonvarakeskus, Tuotantojärjestelmät: VISAPUU – perinteistä kädentaitoa ja uutta muotoilua -näyttelyn valmisteluun Lustoon, 8 000 euroa
21. Aalto-yliopisto, Biotuotteiden ja biotekniikan laitos: Puun ja veden vuorovaikutuksen tutkimiseen rasituksen alaisena, 15 000 euroa
22. Puutuoteteollisuus ry ja Työtehoseura ry/TTS Kehitys Oy: KIKKA – Puutuoteteollisuuden kilpailukyyn varmistaminen koulutuksen kehittämisen ja kompetenssimallin avulla -hankkeen toteuttamiseen, 22 000 euroa
23. Itä-Suomen yliopisto, metsätieteen osasto: Puuston, puuston laadun ja katkontatavoitteiden yhteensovittaminen jakauma-apteerauksessa -tutkimushankkeen toteuttamiseen, 15 000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:

2017
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 145 000 euroa. Apurahoja myönnettiin 40 hakijalle.

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.