Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäjä ja kohottaja

Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakaa vuosittain apurahoja ensisijaisesti Puumiesten Liiton jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kohottamiseen. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Apurahat julistetaan haettavaksi vuosittain Puumies-lehdessä.

Hakuaika on tammi-helmikuu.

Säätiön organisaatio

Säätiö toimii itsenäisesti ja sen hallituksen puheenjohtaja on Hannu Peltonen.

YHTEYSTIEDOT:
Hannu Peltonen
Koulutie 10
28800 Pori
hannu.peltonen10@gmail.com
0500 325 325

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön

vuoden 2017 apurahat

Säätiön hallitus julistaa Puumiesten Liiton jäsenten haettavaksi tammi-helmikuun aikana vuoden 2017 apurahat, noin 100 000 euroa. Summa voidaan hakijan suunnitelmista ja hallituksen harkinnasta riippuen jakaa yhtenä tai useampana eränä.

Säätiön tarkoituksena on edistää metsätaloudessa ja puuteollisuudessa toimivan, ensisijaisesti Puumiesten Liiton jäsenkuntaan kuuluvan henkilöstön osaamista ja ammattitaidon kohottamista. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja puualaa tukevien jatko-opintojen suorittamiseen sekä alaan kuuluvan tutkimus- ja kehitystyön tekemiseen. Hakija voi olla myös yhteisö.

Hakemukset, joiden tulee apurahan käyttösuunnitelman lisäksi sisältää tiedot hakijasta, opinnoista ja tähänastisista toimista, lähetetään kirjeitse säätiön hallitukselle 28.2.2017 mennessä osoitteella: Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus, Hannu Peltonen, Koulutie 10, 28800 Pori.

Lisätietoja saatavissa säätiön hallituksen puheenjohtajalta Hannu Peltoselta, puh 0500 325 325, sähköpostilla: hannu.peltonen10@gmail.com.
Avaa kaavake klikkaamalla alla olevaa linkkiä ja tallenna se koneellesi täyttämistä ja tulostamista varten:

Apurahahakemuskaavake.pdf

Täyttöohjeita

Huomaa, että hakemus on 2-sivuinen. Täytä molemmat sivut. Kaavakkeen pystyt täyttämään tietokoneella, jos sinulla on Acrobat Reader XI-ohjelma. Sen työkaluvalikoimasta löytyvät komennot ”Täytä ja allekirjoita” tai ”Kommentoi”. Näitä käyttämällä voi täyttää hakemuksen ennen tulostamista. Hakemuksen voi täyttää myös käsin.

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Ne pyydetään hakijalta tarvittaessa.
Hakukaavakkeita on saatavissa myös paperisena Puumiesten Liiton toimistosta, puh 014 215 636 tai sähköpostilla: raili.korpi@puumies.fi.

Apurahan saajien nimet julkaistaan Puumies-lehdessä ja tässä sivustossa.
Apurahat ilmoitetaan haettavaksi myös Puumies-lehdessä.

PUUMIESTEN AMMATTIKASVATUSSÄÄTIÖ
Hallitus

Myönnetyt apurahat 2017

Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus on jakanut vuoden 2017 apurahat kokouksessaan Jyväskylässä 11.huhtikuuta. Määräaikaan mennessä säätiölle tuli hakemuksia yhteensä 66 kappaletta. Haettu summa yhteensä oli 399 261 euroa. Puumiesten Ammattikasvatussäätiö myönsi apurahoja yhteensä 137 300 euroa. Apurahan saajia oli yhteensä 38.

Myönnettyjen apurahojen saajat vuonna 2017 ovat seuraavat:
1. insinööri AMK Reima Mäntyranta: Tuotekehittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
2. puuteknikko Juha Tuomaala: Tuotekehittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
3. KTM, erityisopettaja Mikko Vauhkonen: Puualan ammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
4. insinööri AMK Juha Tuominen: Puualan ammattitutkinnon suorittamiseen 1 000 euroa
5. diplomi-insinööri Pekka Pirttiniemi: Diplomityön ”Puutuoteteollisuuden tuotteiden kehitys” ja rakennusalan opintojen suorittamiseen 2 500 euroa
6. insinööri AMK Antti Matikainen: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 000 euroa
7. insinööri AMK Harri Harimaa: Teollisuuden muotoilun opintojen suorittamiseen 350 euroa
8. insinööri AMK Jarkko Korkalainen: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 200 euroa
9. insinööri AMK Antti Rinkinen: YAMK-tutkinnon suorittamiseen 2 200 euroa
10. metsätalousinsinööri AMK Katariina Suutala-Nousiainen: YAMK-tutkinnon suorittamiseen (agrologi) 2 200 euroa
11. talousesimies Mona Isotupa: Puuartesaanikoulutuksen työharjoitteluun Islannissa 700 euroa
12. sähköasentaja Tuomo Mella-aho Puuartesaanikoulutuksen työssäoppimisjakson kustannuksiin 700 euroa
13. lavastaja Roman Chauzov: Puuartesaaniopintojen työharjoitteluun 700 euroa
14. automaatiomekaanikko Marko Seppälä: Puuartesaanikoulutuksen työssäoppimisjakson asumiskustannuksiin 700 euroa
15. kokki James Kinghorn Puuartesaanikoulutuksen työssäoppimisjakson suorittamiseen 700 euroa
16. MMM Juha Hyvärinen: Jatko-opintoihin Englannissa 1 000 euroa
17. diplomi-insinööri Jussi Ruponen: Konferenssimatkoihin Lahteen ja Kööpenhaminaan 1 500 euroa
18. TKT, arkkitehti Markku Karjalainen: Konferenssiesitelmämatkaan Singaporeen 1 200 euroa
19. FT Anni Harju: Konferenssimatkaan Kööpenhaminaan 750 euroa
20. diplomi-insinööri Olli Paajanen: Konferenssimatkoihin Englantiin ja Lahteen 1 500 euroa
21. FT Riikka Piispanen: Konferenssimatkoihin Kanadan Vancouveriin 1 200 euroa
22. FT Markku Tiitta: Konferenssimatkaan USA:han 1 200 euroa
23. MMT Roope Husgafvel: Konferenssiesitelmämatkaan Kanadaan 1 200 euroa
24. MMT Katja Lähtinen: Tutkimushankkeeseen, jonka aihe: Kerrostalojen ostajien asiakasryhmäluokittelu teollisen puurakentamisen tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi 15 000 euroa
25. MMT Ritva Toivonen: Tutkimushankkeeseen, jonka aihe: Ympäristöluotaus kuluttajien näkemyksistä puisten sisustusmateriaalien terveysominaisuuksiin ja kestävyyteen 15 000 euroa
26. diplomi-insinööri Elina Hakkarainen: Väitöskirjaan kuuluviin tutkimuksiin 3 000 euroa
27. diplomi-insinööri Tiina Vainio-Kaila: Väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen 4 000 euroa
28. diplomi-insinööri Katja Vahtikari: Väitöskirjatyöhön 4 000 euroa
29. MMM Henna Hurttala: Väitöskirjatyöhön 3 000 euroa
30. Albert Hernandez Estrada: Väitöskirjatyöhön 3 000 euroa
31. insinööri Marko Seppä-Murto: Kehittämistyöhön, jonka aihe: Kosteus- ja homeongelman tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 800 euroa
32. Puumekanistikerho ry: Matka Ligna-messuille 1 000 euroa
33. insinööri YAMK, opettaja Keijo Kaukko: Saha- ja jatkojalostuksen tuntemuksen lisäämiseen nuorille kehitettävän pelin avulla 2 000 euroa
34. Lahden AMK: Puutekniikan insinöörikoulutuksen markkinoinnin toteutukseen vuosina 2017-2020 20 000 euroa
35. Verstas 24 Oy: Kurssien järjestämiseen yksityishenkilöille ja pienyrittäjille 3 000 euroa
36. Luonnonvarakeskus/Erkki Verkasalo: ISCHP2017, Lahti, Konferenssin järjestämisen tukirahoitukseen 10 000 euroa
37. Luonnonvarakeskus/Hannu Boren: Tutkimushankkeeseen, jonka aihe: Puukerrostalojen turvallisuus- ja terveysasioihin, akustiikkaan sekä energiatehokkuuteen liittyvien tekijöiden huomioiminen 15 000 euroa
38. Suomen Metsäyhdistys: Nuorten vaikuttajien foorumin järjestämiseen sekä ohjelmatarjontaan Biorekan kiertueella Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla 10 000 euroa

Tilastoa myönnetyistä apurahoista:

2016
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 131 350 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 25 hakijalle.

2015
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön myöntämä apurahasumma oli 134 900 euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 34 hakijalle.

2014
Puumiesten Ammattikasvatussäätiön hallitus myönsi apurahan 43 hakijalle yhteissummaltaan 132.900 euroa.

2013
Apurahoina Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi yhteensä 102.550 euroa, joka jakaantui 34 apurahan saajan kesken.

2008
Puumiesten Ammattikasvatussäätiö jakoi apurahoja yhteensä yli 170.000 euroa, v. 2009 yhteensä 82.000 euroa, v.2010: 68.960 euroa, vuonna 2011: 130.130 euroa ja vuonna 2012: 93,750 euroa.

2007
Säätiö tuli toimineeksi 35 vuotta ja pystyi juhlavuonnaan jakamaan historiansa kaikkien aikojen suurimman apurahasumman, yhteensä 212 650 euroa, joka jakaantui 33 saajan kesken erisuuruisiksi apurahoiksi.

2006
Jakosumma oli 127 700 euroa ja vuoden 2005 yhteensä 75 000 euroa.

2004
Säätiö jakoi 70 000 euron suuruisen apurahasumman. Edellisvuonna summa oli 60 000 euroa.

2002
Säätiö jakoi maaliskuun kokouksessaan 50000 euron suuruisen apurahasumman.

2001
Säätiö jakoi keväällä 151 000 mk ja syksyllä 195 000 mk.

2000
Säätiö jakoi 100 000 mk.

1999
Säätiö jakoi 70 000 mk.