Organisaatio

Puumiesten Liittoa johtaa liiton puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan syysvuosikokouksessa. Liitolla on 12-jäseninen hallitus. Vuosikokouksia on kaksi, keväällä ja syksyllä ja niihin voivat osallistua kaikki jäsenet.

Puheenjohtaja

Liiton puheenjohtajana toimii Siru Väkeväinen Taipalsaarelta.

Liiton kunniapuheenjohtaja on johtaja Martti Viertola Seinäjoelta. Liiton kunniajäseniä on johtaja Jukka Kleemola Raisiosta, tuotantojohtaja Hannu Peltonen Porista ja toimialajohtaja Kauko Yläsaari Kotkasta.

Hallitus

Puumiesten Liiton hallitus on 12-jäseninen, jota johtaa liiton puheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen jäsenistä kuusi on varsinaista jäsentä, jotka ovat erovuorossa kolmen hallitusvuoden jälkeen. Hallituksen viisi vuosijäsentä ja puheenjohtaja valitaan joka syysvuosikokouksessa.

Puumiesten Liiton hallituksen kokoonpano vuonna 2019 on seuraava:

Liiton puheenjohtaja: Siru Väkeväinen Taipalsaarelta

Varsinaiset jäsenet:
Tytti Ahoranta Kemistä ja Pertti Salonen Iisalmesta (erovuorossa 2019)
Arto Leppänen Ruovedeltä ja Pekka Riihimäki (erovuorossa 2020)
Matti Raitamaa ja Tero Sievi-Korte (erovuorossa 2021)

Vuosijäseniä ovat:
Tapio Loimula Mikkelistä
Pasi Loukasmäki Sotkamosta
Juha Nummela Heinolasta
Juha Tuominen Porista
Erkki Verkasalo Liperistä (uusi)

Henkilökunta

Toiminnanjohtajana ja Puumies-lehden päätoimittajana toimii maat. ja metsät. maist. Hanna Luoma.

Liiton toimistonhoitaja Raili Korpi vastaa kirjanpidosta, laskutuksesta, jäsenrekisterin ylläpidosta sekä toimistonhoidosta.

Mediamyynnistä, markkinoinnista, aineistojen vastaanotosta ja internet-sivujen päivityksestä vastaa yhteyspäällikkö Petri Puttonen.

Puumies-lehden toimitussihteerin tehtäviä hoitaa viestinnän asiantuntija Piia Hietamäki.

Toimisto

Puumiesten Liiton operatiivista toimintaa hoitaa liiton toimisto, joka sijaitsee omassa huoneistossa Jyväskylässä Keskustiellä.